Arheoloogid leidsid Jeruusalemmast kivitahvli, millesse on uuristatud ülempreester Joosep Kaifase sotsiaalmeediasse postitatud tekst. Teadlaste arvates on seal usutavasti juttu Naatsareti Ješuast ehk Jeesus Kristusest. Postituse kuupäev vastab meie Suurele Reedele.

Toome ära postituse ligikaudse tõlke:

Täna enne keskpäeva karistasid roomlased tuntud eksitajat ja nõida Ješuat, naatsaretlast, ja poosid ta raudnaelte abil ristipuu külge. Meenutan kõigile, mida ütleb Mooses: poodu on Jumalast neetud.

Selgitan seda lähemalt. Vanematekogul ei jäänud muud üle kui Ješua roomlastele välja anda, sest ta oli ohtlik populist, fundamentalist ja äärmuslane. Ütleme selle selgesti välja: meil ei ole vaja mingit isehakanud kuningat, meie toetame kogu hingest imperaator Caesarit, kes tagab maailmakorra, kus valitsevad rahu, stabiilsus ja õitseng.

Jah, Ješua oli meie koguduse liige, aga samas pürgis ta alternatiivse usuliikumise juhiks. Tema nõidumised olid kurikuulsad, kogu maailm jooksis tema järel.

Peale selle õhutas Ješua vaenu usulisel pinnal. Ta ründas inimgruppi religioosse tunnuse alusel (kirjatundjad ja variserid). Ta kahjustas nende ja meie kõigi reputatsiooni. Sellele ei saa läbi sõrmede vaadata.

Aga seda nägid paljud teie seast oma silmaga, et ta pani Pühamus toime huligaansuse ja ohustas avalikku korda. Pühad on juba alanud, rahutud massid liikvel. Mis te arvate, et roomlased oleksid seda lihtsalt niisama pealt vaadanud? Kindlasti oleks ta oma teguviisiga tõmmanud kõigepühamale paigale Taeva karistuse.

Ja oleks asi sellega piirdunud. Kui ta minu ette toodi, vaatas ta mulle silma ja teotas Jumalat. Tema, inimene, tõstis enese Jumalaks. Meie kõigi kuuldes. Lubas veel, et tuleb tagasi taevapilvedega. Haha.

Nüüd ripub ta ristil ja mitte keegi ei tule teda sealt maha võtma. Ta kutsus hädas Eelijat appi, aga vist ei hüüdnud piisavalt valjusti.

Ma tean, et mõned tunnevad talle kaasa. Kostub hääli, et vanematekogu kokkukutsumisel ei järgitud protseduuri. Seda jama ma kommenteerima ei hakka.

Ja mis puutub Ješua suhtes langetatud otsusesse, siis toimetas vanematekogu kooskõlas meie reeglitega. Meil toimus hääletus ja vastuhääli ei olnud. Tõsi, osad liikmed ei saanud koosolekul osaleda, aga nende arvamus kantakse hiljem protokolli.

On tulnud kriitikat, et me oleksime võinud selle naatsaretlase ikkagi vabaks lasta. Meenutan kõigile, et meil on Seadus, ja Seadus ütleb, mis on antud juhul karistus. Seadusest ei või kaotsi minna ükski täpp. Meie elame religioosses õigusriigis, mitte nagu mingid julmad barbarid.

Veel on tõstatatud küsimus tõest. Arumaeisaa, mis see siia puutub?! Teate, paganad võivad tõe üle targutada, meie vanematekogu jaoks on selge, et tõde on see, mida me eeskirjade alusel otsustame. No ei tule Naatsaretist midagi head ja õiget. Eeskirjade tõlgendusi võib muuta, näiteks Hilleli ja Šammai õpilased kogu aeg vaidlevad. Aga kui hääled on koos, siis on otsus vormistatud.

Ei ole kerge kogudust juhtida, kogu aeg ajavad ühed traditsioonides näpuga järge, teistel on jälle mingid ilmutused ja nägemused. Minul aga on ainult reeglid ja eeskirjad, paragrahv-Barabas (hehe, läheb ju riimi?), nende järgi ma toimetan. Nojah, seda peab ka vaatama, et suhted välismaailmaga tasakaalus oleksid ning templi maine püsiks kõrge.

Olgu, liiga pikki tekste ei saa tahvlile postitada ja pealegi on vaja minna templisse püha pidama. Häid pühi kõigile! Kohtumiseni nädala esimesel päeval. Olge hoitud!

© Meie Kirik