Märkasin eelmisel nädalal kolme olulist uudist. Lidl kõrvaldas fototöötlusprogrammiga oma tootelt risti kiriku kuplilt. Tegelikkust Santorinis fototöötlus ei muutnud, rist on endiselt kiriku sinisel katusel. Teiseks lugesin, et Soome luterlike piiskoppide kogu on andnud soovituse jumalateenistuslike kogukondade kohta. Osalesin töörühmas, mis koostas algse teksti, mis kiriku olevikku ja tulevikku silmas pidades oli innustavam. Siiski tõmbas piiskoppide kogu lõplikus tekstis pidurit. See ei takista taoliste kogukondade teket, aga võib neid viia kirikust eemale.

Kolmas uudis puudutas selgitust evangeelse luterliku kiriku laulatusõigusest võimaliku loobumise kohta ning laulatamise tähendusest kiriku identiteedile. Piiskoppide kogule üle antud Eila Helanderi koostatud dokumendis märgitakse, et kirik ei peaks loobuma laulatamise õigusest. Samas jääb küsimuseks, kuidas peaks kirik suhtuma samasooliste paaride laulatamisse. Ajaleheuudistes öeldi, et kompromissettepanek tähendab vaid väikest muutust, mille järgi kirik jätkab hoiakut, et abielu on mehe ja naise vaheline liit, aga võimaldab preestritel laulatada ka samasoolisi paare.

Selgituse tekst pakub välja suurema muutuse. Paljudest võimalustest parimana peetakse seda, et kirikukorras on edaspidi kaks laulatuskorda: üks mehe ja naise, teine samasoolise paari jaoks. Seega oleks jumalateenistuse käsiraamatus edaspidi kaks laulatuskorda ja kaks varasemalt tsiviilkorras sõlmitud abielu õnnistamise korda, kuid kirikukorda lisataks ka üksiku preestri õigus laulatamisest keelduda.

Kirik on korduvalt tunnistanud abielu mehe ja naise liiduna ning et kirikus ei saa laulatada samasoolisi paare. Piiskoppide kogule esitatud selgituses see toetust ei leia. Abielu küsimuses on kirik teelahkmel. Üks viib eemale Pühakirjast, ühiskonna enamusele meelepärasemat teed, mis tagab võibolla pisut kauemaks rahva enamuse kirikusse kuulumise ja nendelt saadava maksutulu. Teine viib suunas, mis kiriku identiteeti Piibli valguses on kogu aeg kandnud ning mille juurde kuulub risti kandmine.

Homoliitude tunnustamine on endaga toonud enneolematu kirikute lõhenemise ja killustumise, aga viimastel aastatel ka kristlaskonna ümberformeerumise. Anglikaani kirikus on sündinud Gafcon, mis toetab kiriku traditsioonist ja Piiblist lähtuvat mehe ja naise liitu ning selle toetajaid. Norras on sündinud iseseisvaid kogukondi ja kogudusi. Seal rajati tänavu kevadel ka Julge Kiriku võrgustik, mis toetab luterliku kiriku kogudusi ja töötegijaid klassikalise ristiusu kaitsmisel.

Võimalikud muutused kirikukorras ei muuda tegelikkust. Piibel on endiselt samasooliste liitude suhtes eitav. Santorini Anastasise kiriku kuplil on endiselt rist.

 

Algselt avaldatud ajalehes Uusi Tie, 14.9.2017

Tõlkinud Illimar Toomet

© Meie Kirik