Veebilehe Meie Kirik toimetuse liige Enn Auksmann ütles peapiiskop Urmas Viilma advendikõnet kommenteerides, et kiriku ülesanne ei ole mitte ühiskondliku kokkuleppe, vaid Jumala sõna ja tahte kuulutamine, mistõttu kirik ei saa ka nõustuda millegi sellise seadustamisega, mis on selges vastuolus Jumala tahtega.

"Kirik ei pea kuulutama "ühiskondlikku kokkulepet", vaid Jumala Sõna ja tahet. Kristus ütleb, et Temal on kõik meelevald nii taevas kui maa peal, ning püha Paulus kinnitab, et kõik, kellel on maine võim, on saanud selle Jumala käest ja peavad seega vastutama Tema ees. Kui miski on selges vastuolus Jumala tahtega, ei saa kirik nõustuda selle seadustamisega mingi "ühiskondliku kokkuleppe" alusel," kommenteeris Enn Auksmann EELK Facebooki-lehel, pidades silmas samasooliste kooselu õiguslikku reguleerimist.

Neljapäeval tegi EELK peapiiskop Urmas Viilma Toomkirikus kõneledes ettepaneku sõlmida erakondade ja teiste ühenduste vahel ühiskondlik kokkulepe, mis sisaldaks põhiseaduse täiendamist sättega, mis sõnastab selgelt abielu ainult ühe mehe ja ühe naise vahel sõlmitud liiduna, ja seejärel võimaldaks astuda järgmise sammu ning reguleerida kasvõi eriseaduse tasemel ülejäänud koos- ja ühiseluviisid.

"Ühiskondlik kokkulepe võimaldab tuua ühiskonda rahu nõnda, et traditsioonilise abielu mõiste hägustumise pärast kartjad ei pea enam muretsema ning samal ajal ei ole seksuaalvähemustel põhjust ennast tunda ühiskonnas teisejärguliste kodanikena, kuna saavad kindlusetunde, et nende kooselu saab juriidiliselt kehtivaks ning neile tagatakse tsiviilõiguseid, mille järele nad oma kooselu turvaliseks korraldamiseks seni on tarvidust tundnud," kõneles peapiiskop Urmas Viilma.

© Meie Kirik