TÄNA:

Avalik kiri avatud ja rahumeelse ühiskonna eest

„Meie poliitikas tegutsevad kärarikkalt jõud, mis rahvuslike väärtuste kaitse sildi alla pugedes õhutavad vihkamist igal võimalikul moel. [---] Viimastel riigikogu valimistel pääses see poliitiline jõud riigikokku. Millal pääseb see valitsusse? Kas me tahame elada riigis, mida säärase jõu poolt valitsetakse, toetudes tumedatele tungidele, hirmudele, suhtelisele vaesusele, sotsiaalsest ebakindlusest tingitud võõravihale, aga lihtsalt ka harimatusele ja teadmatusele? [---] Vihkajast ei saa viha välja ravida. Vähemalt ilma psühhiaatri ja arstirohtudeta. [---] Näitame vihkajatele, sõimajatele ja ähvardajatele kätte tee ajaloo prügikasti! Ühes neid esindavate poliitiliste jõududega!“

Jaak Urmet, Jürgen Rooste, Ivar Sild, Hele-Riin Moon, Olavi Ruitlane, Triinu Pakk, Karl Martin Sinijärv, Lauri Leesi, Andrei Hvostov, Mingo Rajandi, Erni Kask, Piret Põldver, Mika Keränen, Kaur Riismaa, Mari Sieberk, Andres Jaaksoo, Kajar Pruul, Katrina Helstein, Jürgen Dengo, Andreas Kalkun, Adam Cullen, Erko Lill, Nele Sillaots, Aarne Ruben, Valle-Sten Maiste, Siim Tuisk, Margus Kiis.

Postimees, 13. september 2015

+++

Headusega mustsaja vastu

„Ühes artiklis imetleb [Martin] Helme Joseph Goebbelsit. Milline hiilgav propagandageenius! [---] Artikkel näitab, kuhupoole mustasajaline EKRE tüürib. Viimasel ajal püüab profiiti lõigata ja verre uputatud haakristilippu enda kätte haarata Ojuland, kelle käekoti kõrvale see kuidagi ei sobi. Tema kohta võiks küll öelda: andku jumal rohkem nii rumalaid vastaseid, nemad hävitavad ennast ja oma vaateid ise. Nii Helme kui ka Ojuland trügivad, hambad ristis, suurde poliitikasse tagasi. Tundub, et oleksid valmis selle eest oma emagi maha müüma. Nad on oportunistid selle sõna kõige madalamas tähenduses.

Mustsaja meetod on hirmu õhutamine. Üksikuid infokilde esitatakse üldise tõe pähe, tihti võib lugeda ehtsaid väljamõeldisi. Poliithüvede nimel peetavas infosõjas oleks justkui kõik lubatud. Meil on käivitunud goebbelslik propaganda. Kommentaariumid ja Facebook kirendavad peletislikust sõnapruugist, jälgist valest ja otsestest ähvardustest.“

OLEV REMSU

Eesti Päevaleht, 14. september 2015

+++

TUNA:

KALLIS ÕHTULEHE TOIMETUS

Olen lihtne koolmeister, õpetan lastele ajalugu. Olen oma silmaga palju näinud ja kõrvaga kuulnud. […]

Kutsun teid üles sõna võtma eesti rahva kaitseks marurahvuslaste ja ühiskonnavastaste isikute kallaletungide eest. Usun, et meie rahvas ja riik väärivad, et neid kaitstaks nende eest, kes tahavad meid tükkhaaval, 30 dollarit hektari eest, maha müüa. Kas meie hulgas siis mehi ja naisi polegi? Pareki, Madissoni ja Ahoneni sekeldamine on segaduse tekitamine eesti rahva hulgas, et siis ise tema seljataga oma poliitilisi ambitsioone rahuldada ja taskuid rahva arvel täis toppida. Nad võivad oma tegevust küll varata ilusate sõnade ja ausammaste varju ning kodanliku vabariigi juubeli taha, kuid kõige selle tagant paistab maniakaalne viha sotsialismi, kommunismi ja nõukogude võimu vastu, separatistlikud taotlused ja soov taastada Eestis kodanlik kord. Pareki, Ahoneni jt. ambitsioonid on unisoonis „Vaba Euroopa“ ja „Ameerika Hääle“ saadetega. Seal esindab neid Tiit Madisson. Nad tahavad võitlust. Siis tulgu ka võitlus! Kuid meile jäetagu õigus oma rahvast kuritegelike kallaletungide eest kaitsta. Nende isehakanud „füürerite“ vastu tuleks samuti kasutada meie õigusi ja seadusi, et nende tegevusele piir panna. Arvan, et läbirääkimiste aeg on möödas. Juudas Iskariot müüs end maha ja sai, mis ta vääris. Ega siis Parek ja Co ole erandid. Armuandmine neile ei õigustanud end.

Marurahvusluse õhutamine on samuti kriminaalkuritegu. Sellega Parek oma propagandatöös aina tegelebki. Kaua me siis seda võime kannatada?

Ärge arvake, et ihkan verd. Oh ei: Tahan, et minu rahvast ei segaks juudased meie hulgast ning Lagle Parek, Heiki Ahonen ja teised nende kuritegeliku grupi liikmed seaduslikus korras saaksid seda, mida nad on ära teeninud: annuleerida amnestia neile ja võtta nad vastutusele kui rahvusvahelise vaenu õhutajad. Rahvas ei pea niisuguste poliitiliste aferistide pärast kannatama.

J. HALLISTE, õpetaja Tallinnast

Õhtuleht, 23. jaanuar 1988. a.

+++

Elus esmakordselt alustan kirja ilma lugupidamisavalduseta. Selleks veenis mind sügavalt 2. veebruari õhtul Teie ja Teie mõttekaaslaste poolt organiseeritud „üritus“. Teie ei vääri lugupidamist, sest Te ei soovi eesti rahvale head. Te külvate kurjust, rahulolematust ja kiuslikkust noore, kasvava põlvkonna hulgas, keda olite selleks õhtuks hulgaliselt kokku kutsunud ka väljastpoolt Tartu linna. Te olite õhutanud noori inetult käituma ja avalikku korda rikkuma. [---]

On ilmselge, et Teie poolt planeeritud „üritus“ kõrgendab paljude ringkondade tähelepanu Eestis toimuva vastu ja suurendab paraku umbusku kõige suhtes, mis siin toimub. Olen veendunud, et niisuguse „ürituse“ tõttu kannatab ka meie vabariigi soovitud üleminek isemajandamisele, mis kahtlemata aitaks tõsta rahva elatustaset. On karta, et Teie poolt organiseeritu ei ole toeks ka eesti kooli üleminekul uuele alternatiivsele õppeplaanile. Viimane võimaldaks aga märksa otstarbekamalt õpetada noori ning tutvustada neid paljude kultuuri-, sealhulgas ka eesti rahvuskultuuri probleemidega.

Kui siia lisada, et hulk noori, kes kogunesid Raekoja platsile, oli end varustanud kivide, jäätükkide ja muu sellisega – nad olid valmis ka vandalismiks lähtudes Teie ja Teie mõttekaaslaste poolt antud soovitustest. Te põhjustasite asjatuid sekeldusi paljudele noortele ning tegite neile otse halba. [---]

Samaaegselt häiris meid tõsiselt see, et linnas oli nii palju meile täiesti tundmatuid noori, kes käitusid väljakutsuvalt ja kes isegi koolijuhtide nõudmistele oma käitumist parandada ei reageerinud. On ilmne, et Tartu linna noorte hulgas, kelle rõhuv enamus on positiivselt meelestunud õppimisse ja kes on vaimselt hästi arenenud, ei ole Te saavutanud märgatavat mõju. Paistab aga. et teatud mõju on Teil olnud koduvabariigi nende noorte hulgas, kes ilmselt väheste võimete ja kesiste tööharjumuste tõttu ei ole saavutanud edu koolitöös ja kes ka oma välja­kutsuva käitumisega püüavad kompenseerida seda ebaedu. Ei usu, et orienteerudes meie noorsoo vähem arenenud osale, suudaksite mingit olulist kasu tuua rahvus- või mingite muude küsimuste lahendamisel. Ainus, mida Te suudate teha, on ära rikkuda nende noorte tuleviku, panna neile kinni koolide uksed, sest vandalismiga tegelejatel ei jätku tavaliselt aega ega tahtmist edasi pürgida. Nendest, kes silma paistavad tänaval, ei ole huvitatud ükski õppeasutus.

Teie senine tegevus sunnib meenutama eesti vanasõna „kes külvab tuult, see lõikab tormi“. Te olete külvanud vihkamist inimeste vahele; vihkamine ei ole aga kunagi elu edasi viinud. Seepärast oleks meie rahvale tervikuna kasulikum, kui Teie ja Teie mõttekaaslased sõidaksite ära siit oma ideeliste peremeeste juurde. Veenduge seal, kui hea on elada Teie poolt kiidetud kapitalistlikus ühiskonnas, ja ärge lõhestage meie noorte hingi ega rikkuge nende tulevikku.

Ilma siira lugupidamiseta

JÜRI VENE, kauaaegne pedagoog

Edasi, 6. veebruar 1988

 

Illustratsioon: Eesti NSV aegne rinnamärk „Valge tuvi“

 

© Meie Kirik