Soome evangeelse-luterliku kiriku kirikukogu komisjon (perustevaliokunta) käsitles kümme päeva kestnud koosolekul ettepanekut abielukäsituse laiendamisest. Arutelud toimusid sõbralikus õhkkonnas. Tulemuseks on aruanne, mille komisjon kiitis heaks häältega 12 : 5. Aruande kohaselt puudusid kiriku abielukäsituse muutmiseks piisavad teoloogilised põhjendused. Kirikukogu kiitis aruandes esitatud arvamuse heaks ning lükkas ettepaneku abielukäsituse laiendamisest tagasi häältega 59 : 46.

Seega on kirik järjekordselt jõudnud järeldusele, et abielu on mehe ja naise vaheline liit. See on vist kaheteistkümnes kord seda küsimust taas põhjalikult käsitleda. Võibolla nüüd on küllalt? Võibolla saaksime kirikus keskenduda ka mõnele muule küsimusele?

Ei ole küllalt! Ei saa! Sest need, kes taotlevad kiriku abielukäsituse muutmist, ajavad oma jonni edasi. Ehkki häid põhjendusi, veenvaid, teoloogiliselt vettpidavaid ning kiriku enda põhialustest lähtuvaid argumente kiriku abielukäsituse muutmiseks lihtsalt ei ole. Näiteks piibliargumentatsiooni puhul on kõnekas seik, kus üks muutust taotlenud isik ütles välja: “Nende piiblikohtadega ei jõua me iialgi eesmärgini, tuleb otsida teised [piibli]kohad.”

Jah, just nii. Niikaua, kui Piiblit võetakse tõena, jääb abielu mehe ja naise vaheliseks eluaegseks liiduks.

Soome luterlikus kirikus toimuvas, praeguseks juba tüütavalt pikaks veninud arutelus abielu olemuse ja ülesehituse üle pole asi selles, et häid argumente on nii poolt kui vastu ning valida tuleb nende vahel. Asi on selles, et Piibli õpetus on täiesti selge. Nendel, kes taotlevad kiriku abielukäsituse muutmist, tuleb oma põhjendused leida mujalt. Peale selle tuleb neil tühjaks teha abielust selgelt rääkivad piiblikohad.

Toon ühe näite. Kiriku abielukäsituse säilitamise toetajad on jätkuvalt tuginenud Jeesuse õpetusele, et abielu on mehe ja naise vaheline liit tuginevalt loomisele. Muudatuste taotlejad vastavad seepeale, et Jeesus ei räägi selles kontekstis midagi homoseksuaalsusest. Sellepärast otsekui ei tohiks Jeesuse sõnu traditsioonilise abielukäsituse toetuseks kasutada.

Jah, formaalses mõttes ei nimeta Jeesus homoseksuaalsust selles kontekstis kuidagi. Aga oleks täiesti absurdne väita, et ta ei võtaks seisukohta ka selles küsimuses. Aga loomulikult ta teeb seda!

Ta määratleb selles kohas kristliku arusaama abielust ühemõtteliselt mehe ja naise vahelise liiduna. Lisaks ütleb ta selle nõnda olevat juba algusest peale – see kord on Jumala loodud. Muuhulgas sellele Jeesuse õpetusele tuginedes on kirik kaks tuhat aastat õpetanud, et abielu on ühe mehe ja ühe naise vaheline liit.

Nüüd on kirik seda taas öelnud. Väga hea. Aga isegi kui kirik oma seisukohta ühel päeval muudab, ei muutu Piibli seisukoht mitte kunagi.

Tõlkinud Illimar Toomet.

Avaldatud algselt ajalehes Uusi Tie 24.5.2018. Avaldatakse esmaavaldaja loal

© Meie Kirik