Paavst Franciscus on teinud „Katoliku Kiriku katekismuses“ muudatuse, mis kõlab: „surmanuhtlus on lubamatu, kuna see kujutab endast rünnakut inimese puutumatuse ja väärikuse vastu“. Paljud inimesed nii Kirikus kui väljaspool saavad sellest aru nii, et surmanuhtlus on olemuselt ebamoraalne ning seega alati ja põhimõtteliselt lubamatu.

Kuigi ükski katoliiklane ei ole praktikas kohustatud pooldama surmanuhtlust (ja ka mitte kõik sellele pöördumisele allakirjutanud ei toeta selle rakendamist), on õpetus, et surmanuhtlus on alati ja olemuslikult väär, Pühakirjaga vastuolus. Seda, et surmanuhtlus võib olla igati seaduspärane vahend retributiivse karistuse tagamiseks, kinnitatakse 1Ms 9:6 ja paljudes teistes Piibli kirjakohtades, ja Kirik on seisukohal, et Pühakiri ei õpeta midagi, mis on moraalselt väär. Surmanuhtluse põhimõtteline legitiimsus on olnud ka Kiriku õpetusameti järjepidev õpetus läbi kahe aastatuhande. Kui sel teemal minnakse Pühakirja ja traditsiooniga vastuollu, seatakse kahtluse alla kogu õpetusamet.

Tundes selle äärmiselt skandaalse olukorra pärast tõsist muret, soovime kasutada oma õigust vastavalt Kiriku kanoonilise õiguse koodeksile, mis kaanonis 212 ütleb:

„Kristlastel on õigus anda Kiriku karjastele teada oma vajadustest, eriti vaimulikest vajadustest, ja soovidest. Vastavalt oma teadmistele, kompetentsile ning võimetele on neil õigus, mõnikord isegi kohustus, pühadele hingekarjastele Kiriku hüvet puudutavates küsimustes oma arvamust avaldada ning – säilitades usu ja kommete rikkumatuse, aupaklikkuse karjaste vastu ning võttes arvesse Kiriku ühist hüve ja isikuväärikust – anda sellest arvamusest teada teistele usklikele.“

Meile on juhatuseks ka Püha Aquino Thomase õpetus, kes kirjutab:

„Kui on tekkinud oht usule, on alluva kohus noomida oma vaimulikku ülemat, koguni avalikult. Seetõttu Paulus, kes allus Peetrusele, noomis teda avalikult vahetu skandaaliohu tõttu seoses usuküsimusega, ja Augustinus ütleb Gl 2:11 kommentaariks: „Peetrus andis ülematele eeskuju, et kui nad kunagi juhtuksid õigelt rajalt eksima, peaksid nad laskma end oma alluvatel tagasi juhtida.““ (Summa Theologiae, II-II, küsimus 33, artikkel 4, 2)

Seega esitame meie, allakirjutanud, järgmise pöördumise:

Kõige auväärsematele Eminentsidele, Püha Rooma Kiriku kardinalidele

Kuna Jumala Sõna sisaldab tõde, mida õpetab ka Katoliku Kiriku korraline ja üldine õpetusamet, et ilmalik võim tohib kurjategijaid õiguspäraselt surma mõista, kui see on vajalik inimühiskonnas korra tagamiseks, ja kuna praegune Rooma paavst on nüüdseks juba rohkem kui üks kord ilmutanud avalikult soovimatust seda doktriini õpetada, vaid on Kirikus pigemini suurt segadust tekitanud, paistes selle õpetusega vastuollu minevat ning lisades „Katoliku Kiriku katekismusesse“ lõigu, mis viib paljud inimesed, nii usklikud kui mitteusklikud, mõttele, et Kirik peab – vastuolus Jumala Sõnaga – surmanuhtlust põhimõtteliselt vääraks, siis kutsume Teie Eminentse andma Pühale Isale nõu, et tema kohus on see skandaalne asi ära lõpetada, võtta katekismusest kõnealune lõik välja ja õpetada Jumala Sõna ilma moonutusteta; ja me deklareerime veendumusega, et see on ka teie tõsine kohus Jumala ja Kiriku ees.

Siiralt,

(allkirjad algallika järgi)

Hadley Arkes
Edward N. Ney Professor in American Institutions Emeritus
Amherst College

Joseph Bessette
Alice Tweed Tuohy Professor of Government and Ethics
Claremont McKenna College

Patrick Brennan
John F. Scarpa Chair in Catholic Legal Studies
Villanova University

J. Budziszewski
Professor of Government and Philosophy
University of Texas at Austin

Isobel Camp
Professor of Philosophy
Pontifical University of St. Thomas Aquinas

Richard Cipolla
Priest
Diocese of Bridgeport

Eric Claeys
Professor of Law
Antonin Scalia Law School, George Mason University

Travis Cook
Associate Professor of Government
Belmont Abbey College

S. A. Cortright
Professor of Philosophy
Saint Mary’s College

Cyrille Dounot
Professor of Legal History
Université Clermont Auvergne

Patrick Downey
Professor of Philosophy
Saint Mary’s College

Eduardo Echeverria
Professor of Philosophy and Theology
Sacred Heart Major Seminary

Edward Feser
Associate Professor of Philosophy
Pasadena City College

Alan Fimister
Assistant Professor of Theology
St. John Vianney Theological Seminary

Luca Gili
Assistant Professor of Philosophy
Université du Québec à Montréal

Brian Harrison
Scholar in Residence
Oblates of Wisdom Study Center

L. Joseph Hebert
Professor of Political Science
St. Ambrose University

Rafael Hüntelmann
Lecturer in Philosophy
International Seminary of St. Peter

John Hunwicke
Priest
Personal Ordinariate of Our Lady of Walsingham

Robert C. Koons
Professor of Philosophy
University of Texas at Austin

Peter Koritansky
Associate Professor of Philosophy
University of Prince Edward Island

Peter Kwasniewski
Independent Scholar
Wausau, Wisconsin

John Lamont
Author
Divine Faith

Roberto de Mattei
Author
The Second Vatican Council: An Unwritten Story

Robert T. Miller
Professor of Law
University of Iowa

Gerald Murray
Priest
Archdiocese of New York

Lukas Novak
Lecturer in Philosophy
University of South Bohemia

Thomas Osborne
Professor of Philosophy
University of St. Thomas

Michael Pakaluk
Professor of Ethics
Catholic University of America

Claudio Pierantoni
Professor of Medieval Philosophy
University of Chile

Thomas Pink
Professor of Philosophy
King’s College London

Andrew Pinsent
Research Director of the Ian Ramsey Centre
University of Oxford

Alyssa Pitstick
Independent Scholar
Spokane, Washington

Donald S. Prudlo
Professor of Ancient and Medieval History
Jacksonville State University

Anselm Ramelow
Chair of the Department of Philosophy
Dominican School of Philosophy and Theology

George W. Rutler
Priest
Archdiocese of New York

Matthew Schmitz
Senior Editor
First Things

Josef Seifert
Founding Rector
International Academy of Philosophy

Joseph Shaw
Fellow of St Benet’s Hall
University of Oxford

Anna Silvas
Adjunct Senior Research Fellow
University of New England

Michael Sirilla
Professor of Dogmatic and Systematic Theology
Franciscan University of Steubenville

Joseph G. Trabbic
Associate Professor of Philosophy
Ave Maria University

Giovanni Turco
Associate Professor of Philosophy
University of Udine

Michael Uhlmann
Professor of Government
Claremont Graduate University

 

Päis: Tallinna timuka mõõk aastas 1525 (koopia, Veiko Vihuri foto)

© Meie Kirik