Pennsylvania võimude poolt avalikustatud raport paljastab, et katoliku kiriku preestrid pilastasid Pennsylvania piiskopkondades seitsmekümne aasta vältel üle tuhande lapse, samal ajal kui piiskopid nendele kuritegudele läbi sõrmede vaatasid või neid koguni kinni mätsisid.

Tõsisest vastuseisust hoolimata õpetab Katoliku Kirik kuni tänase päevani, et kunstlike rasestumisvastaste vahendite ehk kontratseptiivide kasutamine on tugevalt vastuolus inimloomuse ja abielu olemusega ning seetõttu raskelt ebamoraalne. Varro Vooglaid selgitab selle õpetuse tausta ja sisu, vaadeldes lähemalt pea täpselt 50 aastat tagasi välja antud paavstlikku ringkirja “Humanae vitae”.

“Moosese asemele on istunud kirjatundjad ja variserid. Kõike nüüd, mida nad iganes teile ütlevad, seda tehke ja pidage, aga ärge tehke nende tegusid mööda, sest nad räägivad küll, aga ise ei tee!”

On üldiselt teada, et kirikusse minemisel on takistuseks mitmed väga olulised faktorid. Nendeks on sellised vääramatud loodusjõud nagu kevad, suvi, sügis, talv, liiga hea ilm ja liiga halb ilm. Peale selle on muidugi kõige tipuks veel ka rahvusvaheline sionism, mis on tekitanud kõik usundid maailmas. Kainelt mõtlev eesti inimene ei lange see tõttu selleni, et külastaks mõnda kirikut, kuna see on tema inimväärikusele alandav ja elukvaliteeti halvendav. Õnneks on eestlast läbi sajandite aidanud ellu jääda enesealalhoiu instinkt, mis hoiab teda püsti ka nüüd, kui oma viimaseid hingetõmbeid tegev kristlus tahab talle oma küüniseid külge ajada ja endaga koos hauda tirida.

Üksnes Jeesus – see on Kristuse kirgastamise tõeline tähendus. Selle tõe kinnituseks toimus jumalik teenistus muutmise mäel. Ainult Jeesus on Jumala armas Poeg. Ainult Jeesus Kristus kannab oma naelutatud ihuga meie patud. Üksnes Tema on surma võitnud ja istub Isa paremal käel. Ainult Jeesuses saab ilmsiks Jumala au, mis toob meile vabaduse ja annab pääste lootuse.

Euroopa tulevikust rääkides on edasi anda kaks uudist. Hea uudis on, et ohjeldamatule liberastlikule pillerkaarile tuleb varsti lõpp. Halba uudist te ei taha teada: elu hakkab käima šariaadi järgi. Ja on see nüüd hea või halb, aga Euroopa hakkab elama kombelist, religioonist küllastunud elu.

Kui Jeesus ütleb, et peame armastama oma vaenlasi, siis ei tähenda see seda, et inimesed tunneksid üksteisest rõõmu ja maailmas oleks õnnelik elu. Jeesuse eesmärgiks on tuua patuste maailm elu juurde, mis on leitav Jumala Pojas nii nüüd kui ka pärast meie ihulist surma.

Meie jaoks on aeg täis saanud just siin ja praegu. Taevariik on lähedal. Paranda meelt ja usu Evangeeliumisse. Usalda meie päästmiseks ristilöödud ja ülestõusnud Issandat. Võta vastu Tema nimel kuulutatud pattude andeksandmine. Võta Ta vastu armulauas ja järgne Talle igapäevase meeleparandusega ning Ta annab sulle elu ülirohkesti.

Ettekanne „Kogutud kirjutiste” esitlusel 28. juunil 2018 Tallinna Jaani kirikus.

Kiriku ülesanne on olla tänapäeva Ristija Johannes. Õpetades, ristides ja vaimutoitu jagades valmistab Kirik inimesi ette Kristuse taastulekuks. Kui kogudus teeb seda Johannest eeskujuks võttes, siis ei tohiks me hoolida sellest, mida rahvas kogudusest mõtleb. Kirik ei tohiks muretseda edukuse pärast. Ta ei tohi kaotada oma nägu lihtsalt sellepärast, et rahvale meeldida. Meil on palju, mida Johanneselt õppida.

See otsus raputab raudselt kogu Kanadat – ülemkohus välistas häältega 7 : 2 võimaluse, et ülikool Trinity Western University (TWU) võiks asutada õigusteaduskonna. Sisuliselt kuulutas kohus, et ülikoolidel tuleb valida kristlike moraalsete standardite ja akrediteerimise vahel. Ehk teisisõnu: kohus otsustas, et kristlus ja kõrgharidus omavahel kokku ei sobi. Ja ma ei liialda teps mitte.

© Meie Kirik