Kes eales tahab saada päästetud, peab ennekõike katoolsest usust kinni hoidma.

Usk, et Jumal on üks kolmes isikus, on kristliku usu keskseks tunnistuseks. See on seotud usuga Jumala isikulisse olemusse, lihakssaamisesse, lunastusse ja vaimus elamisse. Usk Kolmainu Jumalasse ei ole kirikuisade sünnitis, vaid see oli apostlite kindel usk ja selge õpetus. Esimese nelja sajandi jooksul vaieldi üsna palju selle õpetuse sõnastuse pärast, enne kui dogma paberile pandi. Oli ka viimane aeg, sest igasugused väärõpetused ohustasid kiriku püsimist õigetel õpetuslikel alustel.

Seega on kirik järjekordselt jõudnud järeldusele, et abielu on mehe ja naise vaheline liit. See on vist kaheteistkümnes kord seda küsimust taas põhjalikult käsitleda. Võibolla nüüd on küllalt? Võibolla saaksime kirikus keskenduda ka mõnele muule küsimusele? Ei ole küllalt! Ei saa! Sest need, kes taotlevad kiriku abielukäsituse muutmist, ajavad oma jonni edasi.

“Kui tuled Timoteose kogudusse, siis ma usun, et sul ei teki küsimust, mille vastu me võitleme. Loomulikult tuleb kogudusele õpetada, mis on vale, mille vastu me oleme, aga see ei ole keskmes. Keskmes on Jeesus.” Misjonipiiskopkonna Oulu Timoteose koguduse vaimulikku Janne Koskelat usutleb Illimar Toomet.

Esimesel nelipühal tuli Püha Vaim otse jüngrite peale, puudutades neid tuleleegina. Tänapäeval tuleb Püha Vaim sinu juurde vaikse ja alandliku Sõna kuulutamise kaudu. Väliselt ei toimu midagi suurejoonelist, kuid sinu sisemuses leiavad aset tõsised muutused. Kui me ühendame Sõna veega, saame ristimissakramendi. Mis juhtub ristimises? Väliselt mitte midagi erilist, kuid inimese sisemuses teeb Püha Vaim oma töö – Ta äratab inimese usule Kristusesse. Sama on lugu, kui me ühendame Sõna leiva ja veiniga. Väliselt ei toimu midagi suurejoonelist ega üleloomuliku, kuid tegelikult leiab aset maailma suurim saladus, kus leib ja vein muutuvad Püha Vaimu kaasabil Kristuse ihuks ja vereks.

Luterlik maailm kobrutab täna ja on rohkem lõhenenud kui millalgi varem, just samasooliste abielu heakskiitmise pärast.

Jeesus palvetab oma Kiriku eest. Ta palvetab kõigi eest, kes on tulnud usule tänu apostlite poolt edastatud evangeeliumile. Seda Jeesuse ülempreesterlikku palvet võib tõesti nimetada Issanda palveks, sest ainult ristilöödud, ülestõusnud ja taevasse läinud Issand võib nõnda palvetada. See Jeesuse palve on kandnud Kirikut läbi viimase kahe tuhande aasta. See on kaitsnud Kirikut tagakiusamise aegadel ja on hoidnud alles ägedate õpetuslike vaidluste ja tülide kiuste.

Võrguväljaandes meiekirik.ee ilmus 2008. aastal Leedu luterliku liturgiaajaloolase Darius Petkūnase pikem artikkel „Liivimaa liturgilised traditsioonid 16.–18. sajandil“, millest avaldame siinkohal osa, kus käsitletakse Liivimaa esimese luterliku jumalateenistuskorra väljatöötamist Riias. Toim.

“Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse.” See on kolmekordne tõotus palvetajale. Kuid see tõotus eeldab meie poolset tegevust. Palve peab sisaldama meie tööd – palumist, otsimist, koputamist.

Jääb vaid küsida, kes on tegelikult muutunud? Kas kirik, kelle sõnum on olnud sama mitte ainult 20, vaid 2000 aastat? Või siiski kirikuväline maailm ja mingi hulk kirikuliikmeid ja vaimulikke, kelle arusaam hoolivusest ja kaasinimese märkamise võimest on oluliselt – ja üha radikaalsemalt – muutumas.

Läänemaailma ümber kujundav revolutsiooniline liikumine tegeleb meie ajal inimese soo ja seksuaalsusega seotud arusaamade radikaalse muutmisega. Sellest on tingitud ka kirikutesse jõudnud vaidlused ja lõhenemised nendes küsimustes. Paljud suured protestantlikud kirikud on ühiskonna enda alla matnud revolutsiooniliste muutuste laviinile alla andnud ning meie päevil käib äge võitlus koguni katoliku kirikus.

© Meie Kirik