Riigikohtu üldkogu asus Eesti Vabariigi nimel tehtud otsuses seisukohale, et „samuti nagu erinevast soost inimesed, võivad ka samast soost püsivas partnerluses elavad inimesed moodustada perekonna põhiseadusliku perekonnapõhiõiguse tähenduses ning põhiseadus kaitseb nende perekonnaelu riigivõimu sekkumise eest.“

Ristija Johannese kutse meeleparandusele ei ole niivõrd kutse süü tunnetamisele kui kutse pääste vastuvõtmisele. Kõuehäälne Ristija kutsub meid loobuma kõigist asjadest, mis võiksid olla Kristusele takistuseks tee ehitamisel meie südamesse.

Helsingi piiskopkonnas on umbes 80% vaimulikest samasooliste paaride laulatamise poolt ning Soome evangeelsest luterlikust kirikust on saanud Pride-nädala ametlik koostööpartner. Kas on siis vale öelda, et Soome kirik on hülgamas Kristust lõplikult, küsib kolumnist ja vaimulik Roland Tõnisson.

Mälestiste omanikud on antud vaeste palujatena ametnike armule. Nad peavad taluma inspekteerimisi ja ettekirjutusi ning nad on sunnitud igal üksikul juhul paluma riiki, et neil armulikult lubataks nende enda omandi eest hoolt kanda, kirjutab riigiametniku poolt „Eesti kõige ebaintelligentsemaks pastoriks“ tunnistatud Veiko Vihuri.

Kui tahame olla Jeesuse jüngrid, tuleb meil paluda kolmainu Jumalat, et Ta iga päev meid oma Vaimu läbi uuendaks, kinnitaks ja kosutaks.

Videoplatvorm YouTube kõrvaldas ideoloogilistel põhjustel taas kord portaali Objektiiv video. Seekord loeti reegleid rikkuvaks Objektiivi 12. juuni saade „Fookuses“, mis kandis pealkirja: „Eesti LGBT Ühingu propaganda vanemate selja taga on viinud alaealise „soovahetuse“ teele“. Saates käsitleti skandaalset juhtumit lapsega, kelle Eesti LGBT Ühing oli viinud vanemate teadmata nii kaugele, et laps soovib täisealiseks saades läbi teha „soovahetuse“.

Käesolevas ettekandes vaadeldakse pühakirjatõestusi paavstluse kui jumalikult seatud ameti kohta. Pidage meeles, et Jumala otsus rajada paavstiamet – nagu ka tema otsus seada sakramendid ja rajada koguni Kirik ise – oli täielikult Tema vaba valik. Kuna see on nii, siis ei teaks me kunagi, et see on olnud Jumala tahe, kui Ta ise ei oleks meile oma otsusest kõnelenud. Nii peame loomulikult otsima tõestust Jumala otsuse kohta rajada paavstiamet ilmutusallikatest – Pühast Kirjast ja Pärimusest (kuigi see loeng keskendub eeskätt Pühakirjale).

„Tähele panemata jättes need Läänes tekkinud tähtsad ja olulised erinevused usu suhtes kahe kiriku vahel, peab paavst oma ringkirjas kõige tähtsamaks ja nagu ainukeseks lahkumineku põhjuseks Rooma piiskopi ülemvõimu küsimust, juhatades meid allikate juurde, et meie uurigu järele, mida arvasid meie esivanemad ja mis pärandas meile kristlik vanaaeg.“ – Õigeusukiriku seisukoht seoses paavsti ameti ja Kiriku ühtsusega.

Seal, kus Püha Vaim teeb oma tööd, seal võtame vastu Isa ja Poja, andeksandmise ja rahu, pääsemise ja igavese elu.

Kultuurirevolutsioonid on alati hukatuslikud ja loomuvastased, toimugu nad millal ja kus tahes, Hiinas või Eestis. Juba see sõna ise reedab seda: kultuur, inimeste poolt omaks võetud ühisväärtused muutuvad põlvkondade vahetumisega, revolutsioon on lühiajaline ja seetõttu alati vägivaldne. Kõik need konfliktid, mida me praegu Eestis ja mujal läänemaailmas kogeme, tulenevad katsest asendada üht väärtussüsteemi teisega.

Ajast igavikku on lahkunud õpetaja emeeritus Jüri Raudsepp (30.07.1930–01.06.2019), kes oli nii arst ja arstiteadlane kui vaimulik, enda sõnul kiriku käekäigust hooliv ja traditsioonilisi väärtusi hindav konservatiivne traditsionalist. Jüri Raudsepa hinnangul võib näha tendentsi, et kirik püüab kohaneda maailmaga: "Seda ei saa olla. Ei tohi olla mingisugust kompromissi. Mida me patuks kutsume, see selleks ka jääb."

© Meie Kirik