Soome evangeelse-luterliku kiriku kõrgeim juhtorgan kirikukogu arutas 2.–5. mail toimunud istungjärgul kirikukogu liikmete ettepanekut kiriku abielukäsituse laiendamise kohta, mis võimaldaks edaspidi "laulatada" ka homoseksuaalseid paare. Ühtekokku peeti sel teemal 68 kõnet, pärast mida suunati eelnõu edasiseks menetluseks kirikukogu komisjonidele.

Harukordseks võib pidada istungit juhatanud peapiiskop Kari Mäkineni sekkumist kahel korral Leif Nummela kõnesse. Peapiiskopi sekkumise tõttu tuli Nummelal oma kõnet lühendada. Nummela rääkis oma kõnes homoseksuaalsete paaride poolt kasvatatavate laste identiteediprobleemidest, mis on tingitud lahutatuse pärast oma bioloogilisest isast või emast.

Homolaulatusi võimaldava eelnõu kohaselt antakse igale vaimulikule võimalus taolise talituse toimetamisest keelduda. Ajalehe Uusi Tie (11.5.2017) teatel on aga teistes Põhjamaade luterlikes kirikutes taolistest eranditest aja jooksul loobutud.

Islandi luterlik kirik andis 2007. aastal vaimulikele vabaduse samasoolise paari laulatamisest keelduda, kuid aastal 2015 pidas kirikukogu seda vastuolus olevaks usu- ja südametunnistuse vabadusega ning vaimulikelt võeti keeldumise õigus.

Rootsi luterlikus kirikus on vaimulikel "homolaulatusest" keeldumise õigus olemas. Praktikas aga küsitakse asjakohane küsimus kõigilt koguduse vaimuliku kohale kandideerijatelt ning valituks osutuvad "avatud" suhtumisega kandidaadid.

Norra luterlikus kirikus on ametlikult kaks erinevat õpetust abielust. Mõlema õpetamine nt leerikoolides on kohustuslik ning kumbagi – traditsioonilist või muudetud – arusaama ei tohi vaidlustada. Nagu on öelnud üks Norra piiskop, ei ole taolise arusaama skismaatiliseks nimetajal Norra kirikus kohta.

Kirikukogu istungjärku vt siit, Leif Nummela kõne alates 4:00, peapiiskop Mäkineni sekkumine 11:30 ja 13:29.

© Meie Kirik