Luterliku Maailmaliidu uueks presidendiks valiti 13. mail Nigeeria luterliku kiriku peapiiskop Musa Panti Filibus, kes lubas pühenduda soolise õiglusega seotud küsimustele ja aidata ka liikmeskirikutel seda temaatikat mõista. Ida-Euroopa piirkonna asepresidendiks valiti EELK peapiiskop Urmas Viilma.

Peapiiskop Filibus on varemalt osalenud LML-i soolise õigluse poliitika väljatöötamisel ja on enda sõnul pühendunud selle elluviimisele, sealhulgas sellele, et "aidata liikmeskirikutel neid küsimusi mõista ja nendega tegeleda."

Filibusel oli oma kirikus oluline roll protsessis, mis viis esimese naispastori ordineerimiseni 1996. aastal, vahendab LML.

Oma kõnes rõhutas Filibus ka noorte rolli kirikuelus ning vajadust efektiivse diakoonia järele, et aidata abivajajaid ja leevendada inimkannatusi.

Luterliku Maailmaliidu peaassamblee või täiskogu istung toimus seekord Namiibias Windhoekis ja kestis kuus päeva. Järgmiseks kuueaastaseks perioodiks valiti ametisse LML-i president, seitse asepresidenti ja 48-liikmeline nõukogu.

Viimased seitse aastat juhtis Luterlikku Maailmaliitu presidendina Jordaania ja Püha Maa piiskop Munib A. Younan ning Ida-Euroopa piirkonna asepresidendina Ungari luteri kiriku piiskop Tamás Fabiny.

© Meie Kirik