Soome luterliku kiriku piiskoppide konverents esitas arupärimise kirikus tegutsevale konfessionaalset luterlust edendavale misjoniseltsile SLEY (Soome luterlik evangeeliumiühendus) seoses selle töötegija ordineerimisega preestriks Keenia luterlikus kirikus.

Nimelt valmistab piiskoppidele muret asjaolu, et Soome kirikus hakkab nüüd tegutsema vaimulik, kes ei tunnista naiste ordineerimist preestriametisse. Erinevalt Soome kirikust ei tunnista Keenia kirik naiste ordineerimist preestriks.

Soome peapiiskopi Kari Mäkineni tähelepanu võimaliku naisteordineerimise vastase vaimuliku n-ö sissehiilimisele Soome kirikusse juhtis lahkelt Luterliku Maailmaliidu peasekretär Martin Junge, kes avaldas muret taolise praktikaga tekkiva võimaliku pinge pärast osaduskonna kirikute vahel.

Piiskoppide konverentsi hinnangul pole SLEY seni antud selgitused olnud piisavad ning nüüd on SLEY-le antud neli kuud aega olukorra muutmiseks.

Loe lähemalt siit.

© Meie Kirik