Portaali Objektiivi saates "Fookuses" arutlevad Varro Vooglaid ja Markus Järvi kristlaste kohustuse üle kaitsta ühiskonnas elementaarseid tõdesid ja õigeid põhimõtteid. Kristlased ei tohi omaks võtta Prantsuse revolutsioonist pärit antikristlikku sekularismi, mille eesmärgiks on kristliku mõtte ja ühiskonna alusväärtuste kaitsel seisvate jõudude vaigistamine.

Kristlikud väärtused ja tõekspidamised ei kujuta endast mingit esoteerilist umbluud, vaid toetuvad tervemõistuslikule arusaamisele loomuseadusest ja seda peegeldavale antropoloogilisele reaalsusele. Samuti rõhutatakse saates, et kristlaskond ei tohiks kristlike väärtuste ühiskonnast väljatõrjumise pärast süüdistada kõiki teisi, vaid ennekõike peaks vaatama peeglisse ja tunnistama oma enda tegematajätmisi.

Vaata saadet siin.

© Meie Kirik