Äsja kardinaliks ülendatud Rootsi katoliikliku piiskopi ja endise luterlase Anders Arboreliuse hinnangul pole veel saabunud aeg, et katoliiklased ja luterlased saaksid ühiselt armulauda pühitseda, kuna luterlaste seas on levinud väga erinevad arusaamad armulauast. Samuti lahutavad kirikuid erinevad positsioonid näiteks moraaliküsimustes.

"Luterliku kiriku liikmete seas on erinevad nägemused armulauast. Mõned liikmed on meile väga lähedal, ja see on väga tüüpiline meie suhetes luterliku kirikuga, kuid teistel on vägagi erinev arusaam. Seda seetõttu, et Rootsi Kirikus kui luterlikus kirikus puudub usuühtsus. Võib-olla on see üks peamistest raskustest – teada, mis on luterliku kiriku kui sellise positsioon," rääkis piiskop Arborelius.

"Ametlikult me teame, et Luther aktsepteeris [Kristuse] reaalset kohalolekut armulauas in actu, ainult talituse ajal, mitte pärast missat, ja see on loomulikult suur erinevus.

Luterlikus kirikus ütlevad praegusel ajal paljud: "Me oleme kokkuleppele jõudnud, me peame nüüd ka armulauda koos pühitsema." Kui meil tuleb sellele vastata: "Ei, me pole oma dialoogis veel niikaugele jõudnud", valmistab see paljudele luterlastele meelehärmi, et me ei saa üheskoos armulauda pühitseda."

Piiskop Arborelius lisas, et äärmiselt keeruliseks teemaks on ka erinevad arusaamad moraaliküsimustes – seda ka luterliku kiriku sees, kus on palju inimesi, kes ei aktsepteeri aborte ega samasooliste abielusid.

"On oluline mõista, et nende seas on inimesi, kes on meiega samal arvamusel, kuid ametlikult on luterliku kiriku kirikukogu hiljaaegu heaks kiitnud samasooliste abielud. Sellest on kujunenud keeruline küsimus, sest paljud pastorid ei taha selliseid abielusid laulatada. Loomulikult on see oikumeenilises dialoogis väga raske teema."

Intervjuu andis piiskop Arborelius kaks nädalat enne seda, kui paavst ta kardinaliks nimetas (28. juunil 2017).

Loe lähemalt siit.

© Meie Kirik