Konservatiivne USA kardinal Raymond Burke, üks neljast paavst Franciscuse kirjutise "Amoris laetitia" teatud kohad kahtluse alla seadnud kardinalist, ütles juulikuus Louisville’is kõneledes, et segadused, lõhed ja eksitused, mida katoliku kirikus külvavad isegi kõrgel ametipostil olevad karjased, võivad viidata lõpuaegadele.

"Me elame kõige murettekitavamatel aegadel nii maailmas kui Kirikus," ütles kardinal.

Raymond Burke’i sõnul on segadus ja eksitused kuratlikul kombel juhtinud inimkonna surma teele ja häving on tunginud ka Kirikusse, nii et see läheneb ühiskonnale, olles justkui teadmatuses oma identiteedist ja ülesandest ning omamata selgust ja julgust kuulutada evangeeliumi radikaalselt ilmalikuks muutunud ühiskonnas.

"Mõni aeg tagasi ütles üks kardinal Roomas, et kui hea see on, et ilmalik meedia ei ründa enam Kirikut, nagu paavst Benedictus XVI ajal. Ma vastasin, et ilmaliku meedia heakskiit on – vastupidi – märk sellest, et Kirik ei suuda enam selgelt ja julgelt maailma ees päästest tunnistust anda," ütles Burke.

Kardinali sõnul ülistab ilmalik meedia paavst Franciscust kui revolutsioonilist reformijat, kes on Kiriku traditsioonist lahku löönud. Ta rõhutas, et tuleb vahet teha paavstiks oleva mehe ja paavsti kui Kristuse asemiku sõnade vahel – vastasel korral võib mittenõustumine paavsti isiklike seisukohtadega viia kiriku osadusest lahkulöömiseni.

Burke hoiatas katoliiklasi langemast ebajumalateenistusse, kus iga paavsti sõna võetakse kui eksimatut õpetust.

Viimaks julgustas kardinal Burke katoliiklasi mitte muretsema selle üle, kas ajad on apokalüptilised, vaid Kristuse teenistuses ja Tema müstilises Ihus, Kirikus,  jääma ustavaks, suuremeelseks ja vapraks.

"Sest me teame, et praeguste aegade loo viimane peatükk on juba kirjutatud. See on lugu Kristuse võidust patu ja selle kõige surmatoovama vilja – igavese surma – üle," ütles ta.

Loe lähemalt siit.

© Meie Kirik