Õiguskantsler Ülle Madise leiab, et valitsuse otsus eraldada kirikutele raha on vastuolus põhiseadusega ning selle peaks heaks kiitma riigikogu. Valitsus otsustas nimelt möödunud aasta lõpul anda omandireformi reservfondist sõja ja okupatsiooni käigus tehtud ülekohtu heastamiseks Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikule 1,55 miljonit ja Eesti Evangeelsele Luterliku Kirikule 6,75 miljonit eurot.

Riigihalduse minister Jaak Aab ütles ERR-ile, et õiguskantsleri ettepanekut arutatakse neljapäeval valitsuse istungil.

EELK peapiiskopi Urmas Viilma sõnul on plaanid 6,75 miljoni euro kasutamiseks juba tehtud.

"Kaks miljonit sellest summast läheb Tallinna piiskopliku toomkiriku renoveerimiseks, miljon läheb Mustamäe kiriku väljaehitamiseks. Seal on väike summa luterlikele koolidele lihtsalt toetuseks, seal on summa Saku kiriku ehitamise toetamiseks," ütles Viilma, lisades, et pool summast jääb reservi.

Raha saades peaks EELK omakorda loobuma Niguliste kiriku tagastamise või kompenseerimise taotlemisest.

Nagu peapiiskopi selgitusest nähtub, on peaaegu seitsmest miljonist eurost tervelt kaks miljonit kulutada Tallinna toomkirikule, mis ei kuulu aga EELK-le, vaid Tallinna linnale.

Meie Kirikule teadaolevalt ei ole EELK-l kavas toetada muid okupatsioonide tõttu kannatanud pühakodasid.

© Meie Kirik