Tallinn kavatseb loovutada toomkiriku hoone Eesti Evangeelsele Luterlikule Kirikule. Peapiiskop Urmas Viilma tegi Tallinna linnavalitsusele ettepaneku anda Tallinna toomkirik kui EELK peapiiskopi katedraalkirik tasuta üle Toomkoguduse omandisse.

Keskajal oli Toompeal asuv pühakoda Tallinna katoliikliku piiskopi katedraalkirik. Pärast katoliikliku piiskopkonna likvideerimist 16. sajandi teisel poolel teenisid seal luterlikud piiskopid, superintendendid ja ülempastorid, kirikut kasutas sakslastest koosnev kogudus.

1920. aastatel võttis Eesti riik pühakoja enda omandisse, kuid andis selle tasuta kasutamiseks 1927. aastal asutatud eesti kogudusele.

Pärast Eesti iseseisvuse taastamist anti toomkiriku hoone 4. veebruaril 1993 riigi vara munitsipaalomandisse üleandmise aktiga Tallinna linnale.

© Meie Kirik