Tartu Pauluse koguduse õpetaja Kristjan Luhametsa sõnul on kirikut läbi aegade ähvardanud mitmesugused eksiõpetused ja kõik nad on esinenud "valguse inglina", kuid Jumala Sõna aitab seada oma elu kindlale alusele.

Kristjan Luhamets kirjutab sotsiaalmeedias:

"Kirikut on läbi aegade ähvardanud mitmesugused eksiõpetused. Kõik nad on saabunud "valguse inglitena" (2Kr 11,14). Ka tänane päev saab varsti ajalooks. Elada saab mitut moodi. Ahvatlus paistab kohe kätte, mõistlikkus selgub hiljem. Selleks ongi Jumala Sõna, et me juba täna oskaksime seada oma elu kindlale alusele.

On usu küsimus, kas lähtuda iseenda või Jumala tahtest. Oma tahtmise loovutamine või oma elu kaotamine Jeesuse pärast on küll raske, aga mõistlik valik (Mt 10,39).

"Kas Jumal on tõesti nii öelnud?" segab vanakuri libeda keelega vahele (1Ms 3,1). Ja mitte ainult tema, vaid igaüks, , sest Jumala Sõna saab neile takistuseks oma tahtmise ja hingevaenlase kokkuluisatud naudingute teel.

Tänane [24.04.2018] Kirikukogu otsus on lihtsalt üks järjekordne viide Jumala Sõnale (1Ms 1,27; 1Ms 5,2; Mt 19,4; Mk 10,6). Tänasest otsusest saab kirik ainult võita, laimaku teised palju tahavad. Jeesus ütleb (Mt 5,11): "Õndsad olete teie, kui teid minu pärast laimatakse ja taga kiusatakse ja teist valega kõiksugust kurja räägitakse."

Valus on vaadata, kuidas armastuse sildi all seatakse inimese ihad Jumala tahtest ettepoole. Kuulajate kõrvade kõditamine ja nende patule uinutamine ei ole armastus. Keep smiling ei ole naeratus. Armastus, mille nimel Jeesus ristile läks, on suurem, on ehtne. Tõeline armastus tuleb patust inimest hukatusest päästma. Selle ülesande täitmine on ka kiriku kohus."

© Meie Kirik