Justiitsminister Urmas Reinsalu (Isamaa) sõnul on juba märke, et ÜRO rändepakti on kavas hakata jõustama Euroopa Liidu poliitikate kaudu, kuigi pakti pooldajad kinnitasid, et tegemist on vaid mittesiduva paberiga.

Näiteks ÜRO pagulasasjade ülemkomissar on saatnud Rumeeniale kui ELi eesistujale kirja, milles kutsutakse üles "rakendama globaalset pagulasraamistikku Euroopa Liidu poolt nii Euroopa Liidu sees kui väljas."

Reinsalu sõnul on niisiis käivitunud initsiatiivid, et rändepakti alusel tuleb hakata kujundama Euroopa Liidu poliitikat ja seejärel liikmesriikidele kohustuslikku õiguskorda.

"Minu hinnangul saab Eesti ühemõtteline seisukoht olla vaid see, et kuna tegemist on õiguslikult mittesiduvate paberitega, siis neile viidates mingit uut poliitikat luua ei tohi ja nende alusel mingeid samme ette panna Euroopa Liidu poliitika kujundamisel samuti ei saa. Eesti riik peab seda ühemõtteliselt deklareerima, kui need küsimused lähemate kuude perspektiivis moel või teisel esile kerkivad," kirjutab Reinsalu Eesti Päevalehes.

© Meie Kirik