Küprose õigeusukiriku Kykkose metropoliit Nikiforos väljendas seoses Ukraina kirikutüliga kartust, et õigeusumaailm võib lõheneda kaheks leeriks, millest üks toetab Konstantinoopolit ja teine Moskvat. Küprose õigeusukiriku Püha Sinod tegi 18. veebruaril Ukrainaga seonduva valguses ametliku avalduse, taunides osaduse katkestamist kirikupoliitiliste mõõduvõtmiste vahendina.

Selles võib näha kriitikanoolt Moskva patriarhaadi suunas. Nimelt vastuseks oikumeenilise patriarhaadi kavatsusele luua Ukrainas skismaatiliste rühmituste baasil uus õigeusukirik katkestas Moskva patriarhaat möödunud sügisel Konstantinoopoliga armulauaosaduse ega meenuta enam jumalateenistustel oikumeenilist patriarhi.

Samas nentis Küprose kiriku Püha Sinod, et oikumeenilise patriarhi sammud Ukrainas ei ole seni toonud sealsele kirikule rahu ja ühtsust, viidates asjaolule, et ühtset õigeusukirikut Ukrainas ei tekkinud ning eraldusjooned on samasugused nagu varemgi, ainult et seni tunnustamata struktuurid said Konstantinoopolilt ametliku tunnustuse.

Osaduse katkestamist on viimastel aastakümnetele kasutanud ka Konstantinoopol, tehes seda surve avaldamiseks nii Kreeka kirikule kui Jeruusalemma patriarhaadile. Hetkel on jurisdiktsiooni ulatuse üle peetavate vaidluste tõttu katkenud osadus ka Antiookia ja Jeruusalemma patriarhaadi vahel.

Küprose kiriku avalduses kutsutakse oikumeenilist patriarhi üles kutsuma kokku õigeusukirikute kontsiili või vähemalt kirikupeade nõupidamist, et leida Ukraina kiriklikule olukorrale lahendus.

Metropoliit Nikiforos: Konstantinoopol ainult süvendas kirikulõhet Ukrainas

Kykkose metropoliit Nikiforos pidas vajalikuks teha isikliku avalduse, milles kritiseeris otsesõnu oikumeenilise patriarhi otsust anda Ukraina skismaatikutele autokefaalia ning väljendas kartust, et õigeusumaailm lõheneb kaheks – kreeka kirikud asuvad toetama Konstantinoopolit ja slaavi kirikud Moskvat.

Metropoliit Nikiforose hinnangul seisneb oikumeenilise patriarhi Bartolomeusi suurim viga selles, et ta eiras Kiievi ja kogu Ukraina kanoonilist metropoliiti Onufrit ning tunnustas tema asemel Kiievi metropoliidina Epifaniust, kellel polevat isegi kanoonilist ordinatsiooni.

"Kahjuks ei ravinud oikumeenilise patriarhi Bartolomeusi poolt Filareti ja Epifaniuse skismaatilisele ühendusele antud autokefaalne staatus olemasolevat lõhet Ukrainas, vaid otse vastupidi süvendas seda. Nüüd, pärast tomose andmist, näeme me traagilist reaalsust: Ukrainas eksisteerib kanooniline kirik, mida juhib metropoliit Onufri, ja skismaatiline ühendus, mida juhivad ametist tagandatud Filaret ja Epifanius. Loomulikult on oht, et pärast kolm aastat kestnud sõjalist konflikti jagunevad ukrainlased ka usulise vastasseisu alusel. Sellest veelgi suurem oht on, et ravimata Ukraina lõhe hakkab mõjutama – nagu paljud on juba öelnud – kogu üleilmse õigeusukiriku Ihu," nentis metropoliit Nikiforos oma isiklikus avalduses.

© Meie Kirik