Soome luterliku kiriku Porvoo piiskop Björn Vikström, kes suhtub toetavalt homosuhetesse, tegi ametliku hoiatuse abiõpetaja Markus Engströmile, kes toetas ajalehes Syd-Österbotten 15. jaanuaril ilmunud arvamusloos oma koguduseõpetajat Daniel Norrbacki. Viimane oli kinnises Facebooki grupis kasutanud homoseksualismist rääkides nimetusi nagu Soodom ja Gomorra ning viidanud seksuaalperverssustele.

Seda arutelu kajastas väljaanne Syd-Österbotten, kus abiõpetaja Markus Engström asus oma kirikhärrat kaitsma.

Piiskop Björn Vikström määras abiõpetajale hoiatuse, mis tähendab, et kui viimane peaks oma tegu kordama, võidakse ta ametist vabastada.

Abiõpetaja Engström väljendas meediale oma pettumust ja lubas jätkata Jumala sõna kuulutamist.

"On suur põhimõtteline küsimus, kas Soomes saab kuulutada Jumala sõna või mitte," kommenteeris Markus Engström.

Piiskop Vikström seevastu leiab, et kui räägitakse teistest inimestest, tuleb valida sõnu ja see ei ole teoloogiline küsimus.

Engströmi artikli tõttu on esitatud ka kuriteoteade. Piiskop Vikströmi sõnul on vaenuõhutamises süüdimõistmise korral vaimulikuna töötamine problemaatiline.

Kirikhärra Daniel Norrback aga, kelle väitlusest kogu kaasus alguse sai, on nüüd enda sõnul juhtunust õppinud ja lubab edaspidi olla oma sõnadega väga ettevaatlik ja teiste suhtes lugupidav.

Loe lähemalt siit.

© Meie Kirik