Vene Õigeusu Kirik teatas, et ei osale õigeusklike üleilmsel kirikukogul, kuna selle edasilükkamist soovivad juba neli iseseisvat õigeusukirikut – Antiookia patriarhaat ning Gruusia, Serbia ja Bulgaaria õigeusu kirik.

"Kõik [iseseisvad õigeusu] kirikud peaksid õigeusklike üleilmsest kirikukogust osa võtma ja ainult sel juhul on selle kogu otsused seaduspärased," ütles Moskva patriarhaadi välissuhete osakonna juht metropoliit Illarion.

Moskva patriarhaadi pressiesindaja Vladimir Legoida sõnul on VÕK Püha Sinodi ettepanek lükata õigeusklike üleilmne kirikukogu edasi edastatud Konstantinoopoli patriarhile ning sellele oodatakse vastust.

Konstantinoopoli patriarhaat on varem teatanud, et kirikukogu toimub kokkulepitud ajal. Sellekohase konsensusliku otsuse tegid õigeusukirikute juhid tänavu jaanuaris Genfis.

Kõiki õigeusukirikuid hõlmavat suurt ja püha kirikukogu on ette valmistatud juba rohkem kui 50 aastat ning see peaks toimuma 16.–26. juunini Kreetal. Kavas on arutada järgmisi teemasid: õigeusu kirik tänapäeval, õigeusu diasporaa, autonoomia ja selle väljakuulutamine, abielu ja selle kitsaskohad, noorte tähtsus ja nende kaasamine tänapäeval ning õigeusu kiriku suhted muu kristliku maailma.

VÕK Püha Sinodi otsust võib lugeda siit.

© Meie Kirik