USA Episkopaalse Kiriku New Yorgi Püha Johannese katedraalis võib ühes kabelis altari kohal näha ristilöödud Kristuse alasti ja naiseks muudetud kuju, nn Jeesus Kristat, mis kohaliku piiskopi sõnul ei ole sugugi vaid kunstiteos, vaid arenevas ja õppimisvõimelises kirikus võib selles näha ka usulise austuse objekti.

„Arenevas, kasvavas ja õppivas kirikus võime me olla valmis „Kristas“ nägema mitte ainult kunstiteost, vaid usulise austuse objekti meie altari kohal ühes kõigi väljakutsetega, mida see katedraali külastajate või koguni meie kõigi ette seab,“ kirjutab episkopaalkiriku piiskop Andrew M. L. Dietsche näituse bukletis.

„Krista“ (inglise k „Christa“) pronkskuju on oma nime saanud selle autorilt, briti kunstnikult Edwina Sandyselt, ja seda eksponeeriti episkopaalide (USA anglikaanide) New Yorgi katedraalis lühikest aega juba 1984. aastal, kuid kõrvaldati siis kiiresti, sest inimestelt hakkas massiliselt kaebusi laekuma.

Praegu, rohkem kui kolmkümmend aastat hiljem, on „Jeesus Krista“ kuju üles pandud Õnnistegija kabelisse, mis on katedraalkiriku üks seitsmest kooriruumi taga asuvast kabelist.

Sandyse sõnul soovis ta oma teosega kujutada naiste kannatusi.

Katoliiklik autor Jeffrey Mirus kirjutab kõnealuse „Jeesus Krista“ kuju kohta järgmist, viidates episkopaalide või anglikaanide tähelepanuväärsele vastuvõtlikkusele usu-uuenduste alal (artiklis „Ristilöödud „Krista“, märk kaotsiläinud usust“):

„Tänapäeval osutub tõenäoliselt skandaalseks asjaolu, et lihakssaanud Jumala Poeg ei olnud naine, vaid mees. Aga Ta oli mees, just nagu teie isa, teie mees, teie poeg, teie vend või kestahes teie meestuttavatest. [---] Kristlastena ei ole meil vabadust Jumalale üle kanda oma ettekujutusi ja soove. Meil pole vabadust luua endale Lunastaja oma mänguteooriate järgi. Meie oleme loodud Jumala, mitte Tema meie näo järgi.“

„Ristil suri noor juudisoost mees, Naatsareti Jeesus. Oma ihuliku surnuist ülestõusmisega tõendas Ta, et Ta on Kristus. Kui Peetrus üritas takistada Teda ristile minemast, nimetas meie Issand teda saatanaks. Ristilöödut ei saa meie fantaasiate kohaselt ümber mõtestada. Jumalinimesel oli mõttes vaid üks, mida ainult Tema ise suutis lõpule viia: „Nüüd käib kohus selle maailma üle, nüüd kihutatakse välja selle maailma vürst. Ja kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde“ (Jh 12:31–32).

Refereeritud ja tsiteeritud väljaandest Breitbart ja Catholic Culture.

Illustratsioon: kuvatõmmis.

© Meie Kirik