Kardinal Burke kutsub ustavaid katoliiklasi “ründama Taevast”, ühinedes temaga kord kuus Missal ja Roosipärja palves, palumaks lootust ja Kiriku juhtimist välja temas praegu valitsevast segadusest.

Katoliiklik rohujuuretasandi organisatsioon Action for Faith and Family on oma veebilehel sisse seadnud lehekülje “Roosipärja Ristisõdijad”, millel on võimalik ühineda ühise ettevõtmisega, mille algatas kardinal Burke 8. detsembril pühitsetud Missal.

“Katoliiklased leiavad end viibivat keset üleüldist kultuurikriisi”, ütles organisatsiooni pressiesindaja Thomas McKenna ajalehele LifeSiteNews. “Tundub, et oleme kaotamas võitlust samasooliste abielu vastu, näeme Planned Parenthoodi tapmas lapsi ja müümas nende kehaosi, ilma et me suudaks midagi teha nende peatamiseks, ning tagaukse kaudu tuuakse sisse eutanaasia.” “Segaduse seisund” on ka Kirikus endas, mis tuleneb Kiriku kõrgete ametikandja avaldustest.

 

Liitu kardinal Burke’i algatusega “Operation Storm Heaven” siin!

“Kardinal Burke kuulab tavalisi katoliiklasi üle maailma ja usub, et neil on oht kaotada julgus ja pettuda,” ütles McKenna, kes on mitmel korral võtnud kardinal Burke’ilt intervjuu EWTL-i jaoks. “Ta ütleb neile inimestele, et vastus seisneb lootusrikkas palves. Nii me esitame tee, et ühineda võitluseks palves.”

Juba kuu aega on Katoliiklik Aktsioon kasutanud oma veebikeskkonda, et kutsuda “Roosipärja Ristisõdijaid” üles “ründama Taevast palvega”, palvetades iga kuu esimesel kuupäeval Püha Roosipärga, ühinedes Pühal Missaga ning lootes, et nendega ühineb 1 miljon muud katoliiklast.

Siiani on Katoliikliku Aktsiooni veebilehel liitunud 15000 inimest. Kõiki kutsutakse üles väljendama oma isiklikke palveintentsioone ning palvetama üldiste palveintensioonide pika nimekirja eest.

Kuigi McKenna viitab selle konkreetse algatuse ajenditena sündmustele laiemas kultuuris, eriti USA-s, tuuakse veebilehel välja ka pikk nimekiri palveintentsioonidest Kiriku enese eest: “Püha Ema Kiriku eest: et meie Issand juhuks paavsti, piiskoppe ja kõiki vaimulikke, et nad elaksid pühaduses, oleksid ustavad karjased, tõe majakad ja hüve kaitsjad” ning “et igasugune segadus saaks eemaldatud rahva südamest ja meelest ja et tõe valgus paistaks nende üle.”

Seejärel loetleb ta need palveintensioonid:

* Meie perekondade eest ja perekonna institutsiooni eest, mida rünnatakse maailmas;

* Patuste pöördumise eest tõelisesse usku;

* Minu enda hinge, mu lähedaste hinge ja kõikide hingede pääsemise eest;

* Kõikide katoliiklaste pühitsemise eest, eriti minu isikliku pühitsemise eest. Et ma elaksin pühalt igal hetkel ja igal oma elu päeval. Et ma oleksin Jeesuse Kristuse tõeline järgija kõigis asjus.

* Et igaühest meist saaks Kristuse truu sõdur, võitlemaks kurjuse, liha ja maailma vastu;

* Et saavutada arme, mis on vajalikud abortide peatamiseks, homoseksuaalse revolutsiooni rünnakute peatamiseks, samasooliste abielude lõpetamiseks, psüühiliselt abistatud enesetappude ja eutanaasia levimise tõkestamiseks, surmakultuuri kõikide vormide peatamiseks, elukultuuri levitamiseks kõikides hingedes, meeltes ja südametes;

* Armastatud isamaa ja kõikide rahvaste eest maa peal.

“Inimesed, kes identifitseerivad end katoliiklastena, moodustavad märkimisväärse bloki valijaid selles riigis,” ütles McKenna. “Kui me kõik teaksime ja mõistaksime Kiriku seisukohti paljudes avalikes asjades, võiksime me evida reaalset mõju”. Katoliikliku Aktsiooni üldine eesmärk on harida katoliiklasi Kiriku õpetuse osas, kuid McKenna usub, et eksisteerib “katehheetiline kriis”, mis laseb osal katoliiklastest uskuda seda, mida nad ise tahavad, seda eriti küsimustes nagu homoseksuaalsus ja abort, mis lõpeb tulemusega, et hakatakse uskuma seda, mida igas kultuuris parasjagu üleüldiselt usutakse.

Kardinal Burke kavatseb pühitseda “Roosipärja Ristisõja” Missat neil intentsioonidel, nii üldistel kui personaalsetel, iga kuu esimesel päeval, soovides vastutasuks palveid kõikide teiste palvetajate intensioonidel. “Sel moel omavad meie palved märksa suuremat jõudu,” selgitas McKenna.

Allikas: Kiriklik Vaatleja

Voice of the Family veebilehelt inglise keelest tõlkis Karis Trass.

© Meie Kirik