Traditsioonilised kristlased, see tähendab ortodoksid ja katoliiklased, ei tee Maarjast jumalat. See süüdistus on väär ega oma mingisugustki ajaloolist alust. Mitte keegi pole Maarjat Kristusega võrdseks teinud. Kristus on ainus vahemees Jumala ja inimeste vahel ning lunastus saab teoks ainult Tema läbi. Kui ütleme, et Maarja on meie eestkostja, ei väida me tema kohta midagi enamat kui seda, et ta palub meie eest. Meie usus ei ole midagi, mis läheks lahku tõsiasjast, et usume seda, et päästet vahendab ainult Kristus. Meie veendumus, et ainult Kristus on maailma Päästja, ei vastandu usule, et need, keda Jumal on kirgastanud, seisavad Tema ees palves.

Kui palume pühakutelt eestpalveid, siis peame selle all silmas, et me kõneleme nendega, nii nagu elavad inimesed kõnelevad üksteisega, sest Kirikus palvetavad kõik kõigi eest, elagu nad siis maa peal või viibigu taevariigis. Need, kes surevad, lähevad surmast läbi ellu – tänu meie Päästja ülestõusmisele. Maarja on jõudnud läbi surma taevasse juba enne üldist ülestõusmist.

Me kõneleme Maarjaga, sest et ta on läinud surmast läbi. Et me aga pühakutega kõneleme, põhineb asjaolul, et nad elavad Jumala juures tänu meie Päästja ülestõusmisele. Jah, sa palvetad Kristuse poole, kuid niisamuti palud sa neid, kes Teda armastasid, sest nad on elus – Temas. See ei alatähtsusta kuidagi Kristuse ainulaadsust. Need, kes Teda armastavad, ei lisa ju Temale midagi. Kui me pöördume pühakute poole, siis tunnistame, et nad on koos Kristusega.

Traditsioonilistes kirikutes – ma mõtlen ortodokse ja katoliiklasi – ei leidu kedagi, kes oleks eales väitnud, et pühakud annavad Kristusele midagi juurde. Me ütleme vaid seda, et nad on koos Kristusega ja seetõttu me nendega kõnelemegi. Te ei armasta ju Kristust lahus Tema kaaslastest, ja kui te armastate neid, ei tee te neid Temaga võrdseks. Kui te saate aru, et pühakud ei lisa Kristusele midagi, vaid nad on Tema juures, siis pole teil õigust meile etteheiteid teha.

Mis on teil meie vastu, kui me armastame Kristust ja koos Temaga pühakuid? Kes saaks küll väita, olles tundma õppinud, mida me Maarjast ütleme, et me teeme temast jumala? Mida me siis ütleme temast, mis nagu teeks temast jumala? Tema kohta lausutud kaunid sõnad – see on poeesia. Need ei tähenda ju mingil juhul seda, et me tõstame ta inimestest kõrgemale. Me ütleme teile, et armastame Maarjat, sest ta armastas Jeesust. On teil selle vastu midagi öelda?

Ma ei tea, kustkohast pärineb müüt, et me teeme Maarjast jumala. Seda räägitakse kas teadmatusest või teadlikult valetades. Mitte keegi pole Maarjast teinud jumalat. Ta on loodud olend, isegi kui ütleme, et ta on loodutest suurim.

Tõlkinud Veiko Vihuri 

 

George Khodr (sünd 1923) on Antiookia ortodoksi patriarhaadi Byblose ja Botrise metropoliit, viljakas kirjamees, õpetaja ja teoloog, kes on samuti osalenud nii oikumeenilises liikumises kui dialoogis islamiga.

 

© Meie Kirik