Konservatiivse kristliku veebiväljaande Meie Kirik toimetus leiab, et president Kersti Kaljulaidi ja peaminister Jüri Ratase hukkamõistvad sõnavõtud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna aseesimehe Martin Helme aadressil, kes on poliitikuna väljendanud oma moraalset positsiooni sündimata laste eluõiguse kaitsel, on demokraatlikus ühiskonnas vastuvõetamatud.

Tuletame meelde, et Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku – mille liige on ka Martin Helme – seisukoht abordi küsimuses on järgmine: „Abort (välja arvatud meditsiinilistel näidustustel) on tapmine, seega lubamatu ja tuleb keelustada“.

Antud juhul ei ole kõne all küsimus abortide keelustamisest, vaid probleemi moraalse tuuma teadvustamine ning sellest rääkimine. Vabas ühiskonnas peab seda saama teha, ilma et ühe maailmavaate järgijad – istugu nad kasvõi presidendi või peaministri ametitoolil – hakkaksid dikteerima, millest ja mil viisil tohib rääkida.

Ühtlasi väljendame siinkohal Martin Helmele toetust asjakohaste sõnavõttude eest selles küsimuses, mis nõuab ausat ja ilustamata ühiskondlikku arutelu.

© Meie Kirik