Baieri maakirikusse kuuluva Vöhringen/Illeri luterliku koguduse pastor Jochen Teuffel kuulutas pärast kirjavahetust Saksamaa Põhjakiriku (Nordkirche) piiskopi Gerhard Ulrichiga viimasele välja kantslikeelu.

Põhjakiriku maapiiskop (Landesbischof) Gerhard Ulrich on ka Saksamaa luterlike kirikute katusorganisatsiooni (VELKD) juhtivpiiskop, kellel on vastavalt organisatsiooni põhikirjale õigus jutlustada kõigi sellesse kuuluvate kirikute kantslites.

Kantslikeelu põhjuseks oli Ulrichi poolt 27. märtsil avaldatud lihavõttesõnum, milles piiskop eitab ühemõtteliselt Jeesuse ülestõusmist: "Jeesus, jumalamees ja Õpetaja, on surnud. Tema ihu kõduneb nagu iga inimihu. Aga see, mis oli temas jumalik, tema töö, tema hoiakud, tema kirg ja panus tõelise elu heaks ei ole mingil juhul surnud."

Pastor Teuffeli sõnul on taoline avaldus otseses vastuolus evangeeliumiga ja luterliku kiriku õpetusalustega ning kuna piiskop Ulrich on keeldunud oma avaldust tagasi võtmast, on ta astunud üle nii oma ordinatsioonitõotusest kui kiriku õpetuskonsensusest.

Baieri pastor põhjendab kantslikeeldu Augsburgi usutunnistusega, milles sedastatakse, et kui piiskopid õpetavad või korraldavad midagi, mis on vastuolus evangeeliumiga, siis keelab Jumala käsk olla neile kuulekas.

Piiskop Ulrich puudutas pastor Teuffeli poolt talle esitatud süüdistusi 8. aprillil peetud jutluses, kinnitades, et tema mõtet on valesti mõistetud ning ta ei eita Jeesuse ülestõusmist, kuigi see jääb alati saladuseks: "Tühi haud ülestõusmishommikul on minu jaoks usuline tõsiasi, mida ei ole võimalik salata."

Põhjakirik on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku pikaaegne partnerkirik Saksamaal ning alates 2013. aastast selle eesotsas seisev piiskop Gerhard Ulrich on olnud varasemalt Saarte praostkonna sõpruspraostkonna Angelni praost.

Loe lähemalt siit ja siit.

© Meie Kirik