Poola luterliku kiriku sinod ei kiitnud heaks naiste ordineerimist pastoriks. Kuigi selle poolt hääletas 38 ja vastu oli 26 sinodi liiget, jäi õpetusküsimustes nõutavast 2/3 poolthäälte enamusest puudu kaheksa häält.

2008. aastal leidis kiriku õpetus- ja usutunnistuskomisjon, et naispastorite ordineerimisele ei ole takistusi, kuid sellele seisukohale vaatamata ei ole nimetatud otsust ellu viidud.

Alates 1999. aastast võivad naised saada diakoniordinatsiooni. 2015. aasta sügisel tõstatas naispastorite küsimuse taas Poola luterliku kiriku piiskop Jerzy Samiec.

Valdavalt katoliiklikus Poolas tegutseval luterlikul kirikul on umbes 60 000 liiget.

© Meie Kirik