Vasakradikaalist publitsisti Ahto Lobjaka sõnul annab Eestis endast märku religioosne konservatiivsus, mida ta nimetab neokatoliikluseks ja liigitab tribaalseks kristluseks, mis defineerivat end vastandumise kaudu. Moslemid teevad paremini ja puhtamalt kõike seda, mis on neokatoliiklusele kallis, leiab Lobjakas.

"Eestis annab endast märku aga religioosne konservatiivsus, mille ontoloogia on absoluutne – usk. Erinevalt traditsioonilisest katoliiklusest ei oma eesti neokatoliiklus (millel on üsna lai kokkupuutepind küll EELKga) sidet elusa traditsiooniga," kirjutab Lobjakas kultuurilehes Sirp.

"Ta on tegelikult protestikatoliiklus (käsikäes protestiprotestantlusega, kui seda terminit mitte truismina näha). Tegemist on tribaalse kristlusega, mis defineerib end vastanduse kaudu. Sellist kristlust naeruvääristab Houellebecq oma "Alistumises": moslemid teevad paremini, puhtamalt ja viriilsemalt kõike seda, mis on neokatoliiklusele kallis," jätkab Lobjakas.

"Sellist kristlust ei huvita tegelikult oma ühiskondliku kogemuse viljad: ei kodurahu, õigusriik ega isikuvabadused. Tema põhi on afektiivselt konfessionaalne. See on kristlus, mis anakronistlikult positsioneerib end aega enne ususõdu," paneb Lobjakas Eesti neokatoliikluse paika.

Loe lähemalt siit.

© Meie Kirik