Reformatsiooni 500. aastapäeval, 31. oktoobril 2017, esitas seitsekümmend Eesti evangeelse-luterliku kiriku vaimulikku dokumendi "Kaksteist teesi patust, armust, abielust ja perekonnast", milles tuuakse pühakirjale osutades esile ja kinnitatakse kiriku traditsioonilist õpetust patu, armu, inimese, abielu kohta.

"Ajal, mil kristliku jumala- ja inimesekäsituse kesksed mõisted – patt, arm, abielu, perekond – on hägustumas või neile tahetakse anda lausa uus sisu, tahame korrata üle mõningad õpetused, mille kirik on oma Issandalt saanud ja mida ta on alati uskunud, õpetanud ja kuulutanud," öeldakse dokumendis.

Teesides kinnitatakse, et inimene loodi meheks ja naiseks ning inimese jumalanäolisuse juurde kuulub ka soolisus. Mehe ja naise suhe, nii abieluline teineteise toetamine kui ihulik üheks saamine, on Jumala tahe ja osa jumalikust loomiskorrast.

"Seepärast on kõik mehe ja naise abielust väljapoole jäävad seksuaalsuhted Jumala poolt kingitu ja Tema tahte moonutamine ehk patt: eksimus nii Jumala kui tegelikult ka inimese enda tõelise olemuse ja jumaliku kutsumuse vastu. Pühakiri ütleb, et miski sellest ei päri Jumala riiki," seisab teesides.

Viimaks kinnitavad allakirjutanud:

"Mingit vastupidist sõnumit kirik endale lubada ei saa. Tõeline armastus nõuab patu nimetamist selleks, mis see on, ning patuse tagasikutsumist hukatuse teelt ja igavese elu teele juhtimist. Sellest lähtudes lükkame tagasi kõik vastupidised õpetused ja kiriklikud praktikad, kes neid ka ei esitaks ega kaitseks."

Kaheteistkümne teesiga saab tutvuda siin.

© Meie Kirik