EELK peapiiskop Urmas Viilma rõhutab, et aktiivne eutanaasia ehk inimese elu aktiivne lõpetamine ei ole Jumala tahtega kooskõlas. Samuti kutsub Viilma kristlasi üles palvetama surijaid hooldava Tallinna Diakooniahaigla eest, mis võib kaotada Haigekassa rahastuse ja seetõttu oma uksed sulgeda.

"Neil päevil on meedias palju arutatud inimese elu lõpu küsimuste üle. Paljud inimesed on avaldanud arvamust, et aktiivne eutanaasia võiks olla Eestiski lubatud ja seadustatud. Kristlik vaatenurk on, et aktiivne eutanaasia – inimese elu aktiivne lõpetamine selleks, et teda haiguse süvenemisel edasistest kannatustest säästa, ei ole Jumal tahtega kooskõlas," kirjutas peapiiskop Viilma ühismeedias.

Peapiiskop andis ühtlasi teada, et EELK Tallinna Diakooniahaiglat ähvardab temale määratud ravijuhtude ära võtmine, kuna üks teine haigla vaidlustas juhtude jagamise ning soovib EELK Tallinna Diakooniahaiglale eraldatud juhtude endale määramist.

"Meie ülesanne on ligimese kannatuste maksimaalne vähendamine, et ta võiks elust lahkuda väärikalt ja valudeta, kogedes ligimesearmastust ja hoolt, ning surres loomuliku surma. Just seda hoole- ja armastusetööd tehakse EELK Tallinna Diakooniahaigla hospiitsosakonnas," nentis Viilma.

"EELK Tallinna Diakooniahaigla on ainus hospiitsiteenust pakkuvast kolmest Eesti haiglast, kus inimese eest hoolitsetakse tema elu viimastel hetkedel kristlike hoolekande ja ligimesearmastuse põhimõtetest lähtudes. Paljud inimesed on võinud võtta Issanda kutse igavikku vastu just EELK Tallinna Diakooniahaiglas, kus patsiendi eest on hästi ja armastusega hoolt kantud. Ei taha kuidagi leppida, et see ja kogu ülejäänud kristliku hoolekande ja diakoonia põhimõtetest lähtuv tegevus EELK Tallinna Diakooniahaiglas ei ole peagi enam võimalik, kuna haiglat ähvardab rahastusest ilma jäämise tõttu sulgemine," kirjutas Viilma.

Seetõttu kutsub EELK peapiiskop kristlasi üles võtma Diakooniahaigla oma eestpalvetesse:

"Võtkem EELK Tallinna Diakooniahaigla eriliselt eestpalvesse ja palugem haigla, tema töötajate ja patsientide eest! Palvetagem selle pärast, et kohtuvaidlused võiksid pöörduda suunas, mis ei ohusta haigla rahastamist Haigekassa poolt ning ei too endaga kaasa tegevuse peatamist või lõpetamist."

© Meie Kirik