• Kas luterlaste Piiblist on osad teosed välja jäetud?

  Kas luterlaste Piiblist on osad teosed välja jäetud?

  «Kogu Pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses,» seisab apostel Pauluse teises kirjas Timoteusele (3:16). Pühakirja inspireeritusest

  ...
 • Kas juudid, kristlased ja moslemid austavad sama Jumalat?

  Kas juudid, kristlased ja moslemid austavad sama Jumalat?

  Judaismi, kristlust ja islamit on nimetatud kolmeks Aabrahami usundiks. Ajaloolises mõttes on kristlus välja kasvanud juutide usutraditsioonist. Islamiusu rajaja Muhamed tundis omakorda mingil

  ...
 • Kogu Piibel kuulutab Kristust

  Kogu Piibel kuulutab Kristust

  Kristlaste pühakiri, Piibel, jaguneb kaheks osaks: Vanaks Testamendiks ja Uueks Testamendiks. Need osad on teineteisega lahutamatult seotud – Vana Testamenti läbib Lunastaja tulemise tõotus, Uus

  ...