Johannese evangeeliumis nimetab Jeesus ennast heaks karjaseks (Jh 10:11–18): «Mina olen hea karjane. Hea karjane annab oma elu lammaste eest. Palgaline aga, kes ei ole karjane ja kelle omad lambad ...

Psalm 18 tekst on peaaegu identne 2. Saamueli raamatu 22. peatükiga. Taavet tänab Jumalat kogu abi eest, mida ta oma elus Jumalalt on saanud. Kristlased pidasid paljusid psalme ka ennustusteks ...

Psalmi 17 palvetaja ütleb enda kohta, et ta on laitmatu ning on alati järginud Jumala tahet. Sarnaselt eelneva psalmiga (Ps 16) on kristlikul kirikul olnud lihtne ka siin näha ennustust Jeesusest ...

Kiriku algusest peale on Psalmi 16 kasutatud tunnistusena Kristuse ülestõusmisest. Septuagintas nimetatakse psalmi «Taaveti steelikirjaks» (steelografia) ehk «monumendikirjaks». Hippolytos on ...

Augustinuse tõlgenduse kohaselt on palvetaja selles psalmis ahistuses elav kristlane, kes palub Jumalalt kiusatuses abi. Vastased salmis 5 on kurjad vaimud: «Et mu vaenlane ei ütleks: «Ma sain ...
Rohkem