Psalmis otsitakse Jumala enese sõnale tuginedes Tema palet (Ps 27:8): «Sinu sõna on see, mida mu süda ütleb: «Otsige mu palet!» Siis ma otsin, Issand, sinu palet.» Kristlane võib olla ...

Johannese evangeeliumis nimetab Jeesus ennast heaks karjaseks (Jh 10:11–18): «Mina olen hea karjane. Hea karjane annab oma elu lammaste eest. Palgaline aga, kes ei ole karjane ja kelle omad lambad ...

Psalm 18 tekst on peaaegu identne 2. Saamueli raamatu 22. peatükiga. Taavet tänab Jumalat kogu abi eest, mida ta oma elus Jumalalt on saanud. Kristlased pidasid paljusid psalme ka ennustusteks ...
Rohkem