4. pühapäev pärast Kolmainupüha AD 2022

Apostel Paulus ütleb Kirjas roomlastele: "Keegi meist ei ela ju iseenesele ja keegi ei sure iseenesele, sest kui me elame, siis elame Issandale, ja kui me sureme, siis sureme Issandale. Kas me nüüd elame või sureme – me oleme Issanda päralt."

Los Angelese Eesti koguduse õpetaja Enn Auksmann kutsub teid koos endaga mõtisklema selle üle, mida tähendab elada ja surra Issandale.

4. pühapäev pärast Kolmainupüha AD 2022
Watch the video

Apostel Paulus ütleb Kirjas roomlastele: "Keegi meist ei ela ju iseenesele ja keegi ei sure iseenesele, sest kui me elame, siis elame Issandale, ja kui me sureme, siis sureme Issandale. Kas me nüüd elame või sureme – me oleme Issanda päralt."

Los Angelese Eesti koguduse õpetaja Enn Auksmann kutsub teid koos endaga mõtisklema selle üle, mida tähendab elada ja surra Issandale.