12. pühapäev pärast Kolmainupüha AD 2022

"Teie olete Kristuse kiri," ütleb apostel Paulus Korintose kristlastele ja meile kõigile. Mida see tähendab, sellest kõneleb Los Angelese Eesti koguduse õpetaja Enn Auksmann.

12. pühapäev pärast Kolmainupüha AD 2022
Watch the video

"Teie olete Kristuse kiri," ütleb apostel Paulus Korintose kristlastele ja meile kõigile. Mida see tähendab, sellest kõneleb Los Angelese Eesti koguduse õpetaja Enn Auksmann.