Septuagesima AD 2024

Los Angelese Eesti koguduse õpetaja Enn Auksmann kõneleb Iisraeli kuninga Taaveti valimisest ja võidmisest kui ettekuulutusest Kristuse ning Tema igavese kuningriiki kohta.

Septuagesima AD 2024
Watch the video

Los Angelese Eesti koguduse õpetaja Enn Auksmann kõneleb Iisraeli kuninga Taaveti valimisest ja võidmisest kui ettekuulutusest Kristuse ning Tema igavese kuningriiki kohta.