Psalmi 6. salm räägib kuninga kohtuvõimust, mille Jumal talle annab: «Suur on tema au, kui sa tema päästad; hiilguse ja toreduse paned sa tema peale.» Uue Testamendi järgi kõneleb psalm Jeesuse meelevallast mõista kohut kõigi elavate ja surnute üle. Siis ei saa keegi Tema eest põgeneda (Mt 25:31–32): «Aga kui Inimese Poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma kirkuse troonile ja ta ette kogutakse kõik rahvad ja ta eraldab nad üksteisest, otsekui karjane eraldab lambad sikkudest.» Taanieli raamat räägib Inimese Pojast, kellele antakse kogu võim (Tn 7:13–14): «Ja ma nägin öistes nägemustes, vaata, taeva pilvedega tuli keegi, kes oli Inimesepoja sarnane. Ja ta saabus Elatanu juurde ning viidi tema ette. Ja temale anti valitsus ja au ning kuningriik; ja kõik rahvad, suguvõsad ja keeled teenisid teda. Tema valitsus on igavene valitsus, mis ei lakka, ja tema kuningriik ei hukku.»

Psalm kirjeldab kuninga kohtuvõimu hirmuäratavana (Ps 21:9–10): «Sinu käsi leiab kõik su vaenlased, su parem käsi leiab su vihkajad. Sa paned nad otsekui põlevasse ahju, kui sa oma palet näitad; Issand neelab nad ära oma vihas, ja tuli sööb nad ära.» Jeesus räägib põrgust, mille tuli ei kustu ega uss sure (Mk 9:47–48). Jeesuse kõne ei saa viidata põrgu füüsilistele oludele, sest tules ussid surevad. Jeesuse kõnede mõte on kirjeldada tegelikkust, milles inimene igavikus on. Uskmatu lahutatakse seal Jumalast, kes on Looja ja elu andja.

Aga kuidas me saaksime siis kristlastena kohaldada psalmi salme 11–12 Jeesusele? Neis öeldakse ju: «Nende järeltuleva soo sa hävitad ära maa pealt ja nende seemne inimlaste seast. Sest nemad püüdsid sulle kurja teha; nad sepitsesid kavalat nõu su vastu, aga nad ei suutnud midagi teha.» Vanemad võivad hävitada oma laste vaimuliku elu ning paadutada nende südametunnistust, et nad taganeksid Jumalast. Just seda pidas Jeesus silmas, kui Ta hoiatas igavese tule ja surematute usside eest (Mk 9:42–48): «Ja kes iganes eksitab kelle tahes neist pisikestest minusse uskujaist, sellele oleks hoopis parem, kui tal oleks veskikivi kaelas ja ta oleks merre visatud. Ja kui su käsi sind ajab patustama, raiu ta ära! Sul on parem minna vigasena ellu kui kahe käega põrgusse kustumatusse tulle [kus nende uss ei sure ja tuli ei kustu]. Ja kui su jalg sind ajab patustama, raiu ta ära! Sul on parem minna jalutuna ellu kui kahe jalaga olla visatud põrgusse [kus nende uss ei sure ja tuli ei kustu]. Ja kui su silm sind ajab patustama, kisu ta välja! Sul on parem minna ühe silmaga Jumala riiki kui kahe silmaga olla visatud põrgusse, kus nende uss ei sure ja tuli ei kustu.» Kristuse vaenlased juhatavad isegi oma lapsed eksitusse ja hukatusse. Seda peaks vältima igaüks, pannes tähele, kuidas ta suhtub Jeesuse pakutud halastusse ja armastusse.

Psalmis räägitakse Jeesuse võidust, kui Ta alistas surma võimuse (Ps 21:5): «Ta palus sinult elu; sina andsid talle pika ea igaveseks ja alatiseks.» Surmast pääsenuna oli Tal Jumala õnnistus (Ps 21:7): «Sest sa paned ta õnnistuseks igavesti; sa teed ta õnnelikuks oma palge rõõmuga.» Jeesuse õnnistust pakutakse igale inimesele kingitusena. Ükskord ammu tõotas Jumal Aabrahamile, et tema järglastes saavad õnnistuse kõik maailma rahvad (1Ms 22:16–18): «[Issand] ütles temale: «Ma vannun iseenese juures, ütleb Issand: sellepärast et sa seda tegid ega keelanud mulle oma ainsat poega, ma õnnistan sind tõesti ja teen su soo väga paljuks – nagu tähti taevas ja nagu liiva mere ääres – ja su sugu vallutab oma vaenlaste väravad! Ja sinu soo [järglaste või järglase] nimel õnnistavad endid kõik maailma rahvad, sellepärast et sa võtsid kuulda mu häält!»» Pauluse järgi on Jeesus Kristus Aabrahami tõotatud sugu, kes toob Jumala õnnistuse kõigile rahvaile (Gl 3:16): «Aga tõotused on antud Aabrahamile ja tema soole [järglasele]. Ei öelda: «Ja sinu sugudele [järglastele]», otsekui paljude kohta, vaid nagu ühe kohta: «Ja sinu soole [järglasele]», kes on Kristus.»

Psalm õpetab kristlasele Ilmutusraamatu taevalikku liturgiat. Ükskord tuleb Jumala Poeg kohut mõistma. Enne seda antakse igaühele võimalus uskuda evangeeliumisse ning võtta Jeesuses vastu pääste. Taevas peetakse juba praegu jumalateenistust Jeesuse auks. Kristlased saavad selles osaleda iganädalasel jumalateenistusel. Oodates Jumala Poja tagasitulekut saavad kristlased mängida Jumala auks ja Teda ülistada (Ps 21:14): «Tõuse kõrgele, Issand, oma võimuses: me tahame laulda ja ülistada sinu vägevust!»

Tõlgitud autori loal väljaandest: Antti Laato, Kristus Psalmeissa, Perussanoma 2011

Tõlkinud Illimar Toomet, Märjamaa, 2015