Sotsiaalminister Tanel Kiik (Keskerakond) ütleb juunikuus portaalis Feministeerium ilmunud intervjuus, et kooseluseaduse rahvahääletusele panemine oleks "kindlasti sobimatu". Plaanitav referendum abielu küsimuses on tema sõnul mittesiduv ja põhiseaduse muutmise otsustab parlamendi järgmine koosseis.

Minister Kiik selgitas, et kui referendumil peetakse vajalikuks muuta põhiseadust, siis praegune koalitsioon on lubanud sellekohase ettepaneku algatada.

"Aga teatavasti on põhiseaduse muutmiseks vaja kahte parlamendi koosseisu või siis ühte, kus on neljaviiendikuline häälteenamus. Seda kindlasti praeguses parlamendis ei ole. See tähendab seda, et need arutelud jätkuvad veel vähemalt neli aastat, ja 2023. aastal kogunev uus parlament on see, kes siis otsustab, kas põhiseaduse muutmine on tõesti mõistlik," rääkis Kiik.

Vastates küsimusele, kas on õige panna vähemusgruppide õigusi rahvahääletusele (silmas on peetud, et abielu määratlemine mehe ja naise liiduna piiraks seksuaalvähemuste õigusi), vastas Kiik järgmist:

"Praegu siiski pannakse rahvahääletusele olemasoleva seaduse üle kinnitamine põhiseaduse kaudu. Siin on ikkagi vahe sees võrreldes sellega, kui me paneksime näiteks rahvahääletusele kooseluseaduse. See oleks minu hinnangul kindlasti sobimatu."

Kooseluseaduse küsimuses jätkub Kiige sõnul status quo, sest koalitsioonis puudub konsensus nii rakendusaktide vastuvõtmiseks kui seaduse tühistamiseks.