1. septembril kuulutas paavst Franciscus välja 13 uut kardinali, kes nimetatakse ametisse oktoobris. Traditsionalistlik ja konservatiivne tiib näeb paavsti valikus järjekordset kinnitust soovile kindlustada progressiivset kurssi ja teha muutused kirikus pöördumatuks.

Kümme uut kardinali on nooremad kui 80-aastased ja saavad osaleda uue paavsti valimisel. Valimisõiguslike kardinalide arv tõuseb seega 128-le. Suurema osa neist on nimetanud praegune paavst, kes vähemalt teoreetiliselt saab kardinalide kaudu mõjutada oma ametijärglase valimist ja seda, et ka järgmine paavst järgib sama liini.

Püha Pius X preestrite vennaskonna kodulehel toodud hinnangu kohaselt võib uute kardinalide nimetamises näha progressiivse kursi edendamist kolmes valdkonnas: religioonide vaheline dialoog, migrantide vastuvõtmine ja „halastus“ moraalsete kõrvalekallete suhtes.

Konservatiivne katoliiklik ajakirjanik Phil Lawler meenutab aga jesuiidipaater Adolfo Nicolase sõnu, mille kohaselt öelnud Francsiscus talle, et loodab paavstiks jääda senikaua, kuni muutused on pöördumatud.

Lawler osutab ka sellele, et kuigi paavst Johannes Paulus II määras ametisse koguni 231 kardinali, arvestas ta loomulike erinevustega kirikus. Praegune paavst on tema sõnul valinud teise tee ja edutab neid, kes temaga samamoodi mõtlevad.

Foto: videokaader 2018. aastal ametisse nimetatud kardinalidest