"SAPTK on võtnud oma ideoloogiliseks aluseks katoliikliku traditsiooni, millel pole siinses piirkonnas kultuurilist ega ajaloolist kandepinda," leiab sotsiaalantropoloog Aet Annist. Tema sõnul on perekond olemuselt sunnimehhanism, mille püsimise toetamine on vaieldav ja mille ümberkujunemises ei tule näha mingit tragöödiat. Intervjuu Annistiga keskendub üldisemalt küsimusele, miks EKRE valija "onu Heino" hakkas ühiskonnale vastu töötama.

"Ma ütleks, et nii perekond kui ka kogukond on olemuselt sunnimehhanismid. Sa ei saa neid valida. Kas ühiskond peaks paremini püsimiseks niisugust nähtust toetama? Ma arvan, et see on vaieldav. See pole inimühiskondades üldsegi universaalne, et perekond on just bioloogiliste suhete põhine. Ma ei näe selle ümberkujunemist mingi tragöödiana," rääkis Annist intervjuus Müürilehele.

Loe lähemalt siit.