Paavst Franciscus kõneles kolmapäeval, 18. septembril, toimunud üldaudientsil Vatikanis kristlaste tagakiusamisest ja märtrite eeskujust, meenutades 21 kopti ortodoksi kristlast, kes 2015. aastal Liibüa rannal ISISe kõrilõikajate poolt teatraalselt hukati. "Viimane sõna, mis nad ütlesid, oli "Jeesus, Jeesus." Nad ei öelnud lahti oma usust, sest Püha Vaim oli nendega. Nad on tänapäeva märtrid," ütles paavst.

"Kristlastel tagakiusamine on alati seesama: inimesed, kes ei taha kristlust, tunnevad end ohustatuna ja saadavad nõnda kristlasi surma," lisas paavst.

"Isegi täna, mõelge tänapäeva impeeriumitele: need varisevad, kui Jumal pole nendega, sest jõud, mis inimestel on iseendas, ei kesta. Ainult Jumala vägi jääb kestma," jätkas Franciscus.

"Mõelgem kristlaste ajaloole, sealhulgas Kiriku ajaloole, kus on kahes aastatuhandes nii palju patte, nii palju skandaale, nii palju halbu asju. Miks see ei varisenud? Sest seal on Jumal."

"Meie oleme patused ja põhjustame nii sageli pahandust. Kuid Jumal on meiega ja Jumal päästab meid," rõhutas paavst.