Katoliiklik õpetlane dr Jeff Mirus kirjutab kommentaariks piiskop Erwin Käutleri mõtteavaldusele, mille kohaselt paavst Johannes Paulus II õpetus naiste preestriks ordineerimise võimatusest ei ole dogma, et kiriku õpetust kahtluse alla seada soovivate modernistide standardpraktika on segaduse külvamine usklike seas. Naispreestrite ja -piiskoppide ordineerimiseks puudub kirikul Kristuse volitus.

Brasiilia roomakatoliku kiriku emeriitpiiskop Kräutler ütles peatselt algava nn Amasoonia sinodi eel, millest oodatakse uusi tuuli kiriku praktikasse, et kuigi paavst Johannes Paulus II poolt tsementeeritud seisukohale naiste ordineerimise küsimuses on raske vastu vaielda, ei ole siiski tegemist dogmaga.

Öeldust võis jääda mulje, et naiste ordineerimise küsimus võidakse roomakatoliku kirikus ühel päeval ümber vaadata.

1994. aastal kirjutas paavst Johannes Paulus II apostlikus kirjas Ordinatio sacerdotalis, et "Kirikul ei ole mingisugust meelevalda anda naistele preestriordinatsiooni ja sellest otsusest peavad kõik Kiriku liikmed kindlasti kinni pidama."

Üle-eelmise paavsti poolt väljendatud õpetust on kinnitanud ka praegune paavst Franciscus.

Dr Jeff Mirus selgitab, et kiriku õpetus ei piirdu ainult dogmadega, mis on spetsiifilised ilmutusest tulenevad usutõdede määratlused.

"Tegelikult on Johannes Paulus II argument see, et naiste ordinatsioon ei sisaldu ilmutuses. Kiriku sakramendid on kõik Kristuse poolt seatud ja neid jagatakse viisil, nagu ta ilmutas. Kirik ei saa sisse seada uut sakramenti või uut viisi sakramendi läbiviimiseks või sakramendi uut subjekti, nagu ta ei saa ka otsustada hakata armu edasi andma omaenda viisil, lahus sellest, kuidas Kristus on käskinud."

Paavst Johannes Pauluse II avalduse kohta kirjutab Mirus: "See ei ole väide ilmutatud usutõe kohta, see on väide, et Kirik ei saa sakramentaliseerida teatud praktikaid, kuna seda pole ilmutatud. Seega ei ole Kiriku võimetus ordineerida naisi definitsiooni poolest dogma. See on lihtsalt fakt. Kirik ei saa seda teha, kuna tal puudub selleks Kristuse antud volitus."

"Viimaks, seda seisukohta välja öeldes paavst Johannes Paulus II lihtsalt kinnitas Kiriku asutamisest peale kestvat arusaama, usku ja praktikat," kirjutab Mirus.

Fotol: Rootsi luteri kiriku esimene naispeapiiskop Antje Jackelén (keskel) koos kahe meeskolleegiga.