Ajaloolase ja endise poliitiku Lauri Vahtre sõnul kujutlevad sallimatust mittesallivad agressiivsed sallijad, et nad seisavad sallimatutest moraalselt kõrgemal ja et nende viljeldav vihkamine kujutab endast armastust.

Lauri Vahtre meenutab rohkem kui poole sajandi eest teadusfilosoof Karl Popperi sõnastatud nn sallivuse paradoksi: salliv ühiskond peab selleks, et püsida, olema sallimatu sallimatuse suhtes.

See tähendab aga, et sallijate enda suhtes sallimatuse nõue ei kehti.

"Just sedaviisi toimib ka meie agressiivsemate sallijate loogika: sallimatu tuleb olla igasuguse sallimatuse vastu ja meie olemegi, sest meie sallimatus ei loe. See pole sallimatus. Meie asume kõrgemal, meie viha on armastus. Me ei kutsugi üles kedagi vihkama, me lihtsalt nimetame teisi natsideks ja s…hunnikuteks. Üldiselt ei või, aga meie võime," kirjutab Lauri Vahtre Postimehes.

"Rea lõpus on bolševikud oma praktikaga: me tegutseme kõikide õnne nimel ja selleks tuleb suur osa inimesi maha tappa."