Eesti Kirikute Nõukogu kutsub kõiki üles tähistama 6.–13. oktoobril Loodu(s)hoiu nädalat, millega soovitakse pöörata kõrgendatud tähelepanu keskkonna hoiule ja kliimamuutustega kaasnevatele globaalsetele probleemidele, nende sotsiaalmajanduslikele põhjustele ning kristlaste vastutusele panustada keskkonda mõjutavate õiglaste suhete loomisesse ja arendamisse.

Loodu(s)hoiu nädalal kutsutakse kõiki inimesi üles tarbima vähem, viibima rohkem looduses ja veetma vähemalt ühe päeva ekraanivabalt.

Eesti Kirikute Nõukogu eluväärtuste ja eetika töörühm on ette valmistanud abimaterjalid Loodu(s)hoiu nädala läbiviimiseks kogudustes. Materjalid pakuvad ideid pühapäevakoolitunni, piiblitunni või jutluse ning praktiliste tegevuste jaoks. Materjalid on kättesaadavad Eesti Kirikute Nõukogu kodulehel www.ekn.ee.

Loodu(s)hoiu nädala tähistamise idee pärineb Euroopa Kristlikult Loodushoiu Võrgustikult (European Christian Environmental Network, ECEN), mis koordineerib oikumeenilist koostööd loodushoiu edendamiseks. ECEN on Euroopa Kirikute Konverentsi (EKK) tööriist. Loodu(s)hoiu nädala tähistamisega on liitunud mitmed EKK liikmeskirikud üle Euroopa.

Fotol: ilmakuulus Rootsi kliimaaktivist Greta Thunberg (Wikimedia Commons)