Eelmisel aastal vallandati Briti valitsuse töö- ja pensioniosakonnast pika töökogemusega arst David Mackereth, kes kristlasena keeldus meest naiseks nimetamast. Nüüd leidis arsti kaebust menetlenud töövaidluste kohus, et transsoolisust eitav kristlik usk on "inimväärikusega ühildumatu" ning sellisena ei vääri demokraatlikus ühiskonnas tunnustust, vahendab portaal Objektiiv.

Briti valitsuse töö- ja pensioniosakonnast vallandatud arst keeldus vestluses ülemusega üht ligi kahe meetri pikkust habemega meest naiseks nimetamast, kuigi töötajatelt nõutakse patsientidele viitamist üksnes nende endi valitud soomääratluse alusel.

David Mackereth vastas, et tal on sellega raskusi, kuna usub, et sugu on määratud bioloogia ja geneetika poolt ning tema kui kristlase jaoks õpetab Piibel, et Jumal lõi inimese meheks ja naiseks.

Endale kindlaks jäänud dr Mackereth vallandati, ent käesoleva aasta suvel kuulas Briti töövaidluste kohus ära tema kaebuse religioosse diskrimineerimise osas. Kohtunik otsustas, et töö- ja pensioniosakond ei ole seadust rikkunud ja et piibellik vaade sugudele on "inimväärikusega ühildumatu" ning sellisena ei vääri kristlus demokraatlikus ühiskonnas tunnustust.

Kohtulahendis leiab kohtunik Perry, et "[…] usk 1. Moosese raamatu kirjakohta 1:27 ning usu puudumine ja südametunnistusega vastuseis transsoolisusele on meie hinnangul ühildamatud inimväärikusega ja vastuolus teiste inimeste, siinkohal eriti transsooliste isikute, fundamentaalsete õigustega."

Esimese Moosese raamatu 1. peatüki 27. salm ütleb: "Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi, Jumala näo järgi lõi ta tema, ta lõi tema meheks ja naiseks."

Kristliku Õiguskeskuse tegevjuhi Andrea Williamsi sõnul on tegemist ühe kõige murettekitavama lahendiga, mida nad eales on näinud.

"On sügavalt häiriv, et see on esimene kord Inglismaa õiguse ajaloos, kui kohtunik on otsustanud, et vabad kodanikud on sunnitud teatud viisil kõnelema. Siin on kohtunik Perry otsustanud, et kristlus ei ole võrdsusseaduse või Euroopa Inimõiguste Konventsiooni kaitse all, välja arvatud juhul, kui see on versioon kristlusest, mis tunnistab transsoolisust ja eitab 1. Moosese raamatu salmi 1:27," kommenteeris Williams.

"Esimese Moosese raamatu salmi 1:27 õpetusi korratakse piiblis läbivalt, sealhulgas Jeesus Kristuse enda poolt. See on fundamentaalne iga inimese väärikuse kehtestamiseks, kuid on kummalise iroonilise pöördega märgistatud selle väärikusega vastuolus olevaks."

Loe lähemalt siit.