Häid uudiseid Roomast: varastel hommikutundidel korjati ühest kirikust kokku Pachamama ebajumalakujud ja lennutati need Tiberisse. Praeguseks on need juba teel Vahemere poole.

Vatikani ametiisik väljendas ebajumalakujude "varguse" ja Tiberisse viskamise üle nördimust.

Lõuna-Ameerika põlisrahvaste ebajumala Pachamama kujud on toodud Vatikani seoses nn Amazonase sinodiga, kus arutatakse selle piirkonnaga seotud küsimusi.

Sinod algas Vatikani aias toimunud tseremooniaga, mis sisaldas paganlikke elemente. Kõik see leidis aset paavsti juuresolekul.

Kümnest käsust kõige esimene kõlab: "Mina olen Issand, sinu Jumal. Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval!" (2Ms 20:2.3)

Vaata lähemalt siit.