Oktoobris Vatikanis toimunud Amazonase piirkonna sinodi lõppdokumendis tõstatatakse abielus preestrite ja naisdiakonite ordineerimise küsimus. Tegemist oli piirkondliku sinodiga, mille ettepanekud on nõuandva iseloomuga ja need vaatab läbi paavst, kes annab välja oma dokumendi. Siiski nähakse sinodi ettepanekute taga plaani tõstatada teatud küsimused ka üldisemal tasandil.

Kolm nädalat kestnud Amazonase sinodit saatsid vastuolulised sündmused. Sinodi avamise puhul toimus Vatikanis paavsti juuresolekul puu istutamise tseremoonia, mis sisaldas kriitikute sõnul paganlikke elemente.

Seoses sinodiga võis Roomas näha ka mõnede Lõuna-Ameerika põlisrahvaste paganliku ebajumala Pachamama kujusid, mille tähendust ei suutnud Vatikani ametnikud kuidagi lahti seletada.

Paavst Franciscuse kinnitusel ei soovitud nende abil läbi viia ebajumalateenistust.

Laiemat tähelepanu pälvis aga usklike katoliiklaste aktsioon, mille käigus viis Pachamama kuju ühest Vatikani lähedal asuvast kirikust kokku korjati ja Tiberi jõkke heideti.