Eesti Kristlike Erakoolide Liidu teatel õpib käesoleval õppeaastal kümnes Eesti kristlikus koolis (sh lasteaed-põhikoolid) kokku 2081 õpilast. See tähendab, et kristlike koolide õpilaste arv on viie aastaga (2014–2019) kahekordistunud. Tänavu 1. septembril alustas tegevust Põlva Jakobi Kool.

"On julgustav teadmine, et lastevanemad tahavad lapsi kristlikusse kooli panna. Nad tahavad, et lapsed kasvaksid selliste väärtushinnangutega, mida kristlik kool pakub. Meie ühiskonnas on väga vaja südamesoojust, hoolivust, andestamist ja armastust nii looduse kui inimese vastu. Need on väärtused, mis meil siin koolis on, mille keskel meie õpilased kooliteed alustavad," nendib Põlva Jakobi Kooli algatamise juures olnud Urve Järg.

"Õige on ütlemine, et hea kool peaks andma ühtaegu nii väärt haridust kui ka väärtusharidust," leiab Põlva koguduse õpetaja Toomas Nigola. "Kui meid ümbritsevas massikultuuris mõjub voorustest ja neis kasvamise poole püüdlemisest kõnelemine pentsiku vanamoodsusena, siis kristlikus koolikeskkonnas peaks see olema loomulik osa nii õpetajate endi eluviisist kui ka sellest ettevalmistusest, mis õpilastele iseseisvasse ellu astumiseks kaasa antakse."

Õppetöö Jakobi Koolis lähtub Peetri Kooli õppekavast, nende ühiseks pidajaks on MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool. Koolinädal Jakobi Koolis algab kirikuõpetaja õnnistusega Põlva Püha Neitsi Maarja kirikus ja lõpeb reedel kokkuvõtvalt usuõpetuse tunniga. Jakobi Kooli vapil  on kujutatud kohalikule haridus- ja kultuuripärandile viitavat aabitsakukke. Õpilased kannavad vappi TLPK koolivormil.

MTÜ Eesti Kristlike Erakoolide Liit (EKEL) on erakooli pidajate ühendus, mis toetab liikmete koostööd oikumeenilises vaimus ning arendab kristlikel väärtusel põhineva hariduse andmist Eestis.

Fotol: Jakobi kooli aktus Põlva kirikus (Anett Hallapi foto)