Täna sai teatavaks, et Aleksandria patriarh Theodoros II on tunnustanud Ukraina uut õigeusukirikut, mispeale teatas Moskva patriarhaadi esindaja, et Vene Õigeusu Kirik lõpetab Aleksandria patriarhi liturgilise meenutamise. Äsja kõrvaldas Moskva patriarhaat samal põhjusel oma diptühhonitest Kreeka kirikupea, Ateena peapiiskop Hieronymose. Juba varem katkestas Moskva patriarhaat armulauaosaduse Konstantinoopoli patriarhaadiga.

Veel 2018. aasta sügisel tegi Aleksandria patriarh Theodoros tegi visiidi Ukrainasse väljendamaks oma toetust metropoliit Onufri juhitud kanoonilisele kirikule, mis kuulub Moskva patriarhaadi koosseisu. Vanade õigeusu patriarhide aujärjestuses on Aleksandria Konstantinoopoli järel teisel kohal.

Erimeelsused õigeusumaailmas – täpsemalt Moskva ja Konstantinoopoli vahel – ägenesid seoses sellega, et Konstantinoopoli patriarh Bartholomeos otsustas anda autokefaalia varem skismaatilisteks peetud kirikutele Ukraina. Samas jäi kõigi poolt tunnustatud Ukraina Õigeusu Kirik lojaalseks Moskva patriarhaadile, mille osa ta on.

Meedias on kõlanud arvamus, et Ukraina küsimuses tekkinud lõhe jagab õigeusumaailma kahte leeri, kus ühel pool on kreekakeelsed ja teisel pool slaavikeelsed kirikud.