Soome peaprokuröri Raija Toiviaineni sõnul ei või pühakirja tsiteerides riivata teiste inimeste inimväärikust. Piiblit, Koraani või Hitleri Mein Kampfi tohib küll tsiteerida, kuid on otsustav, kas seda tehakse tsiteeritava tekstiga nõus olles ja teiste halvustamise eesmärgil. Prokuröri sõnul osundas rahvasaadik Päivi Räsänen apostel Paulust, kes nimetab homoseksuaale rüvedaiks ja kelle arvates tuleks nad ära tappa.

Peaprokurör Toiviainen andis politseile korralduse algatada kristlasest rahvasaadiku ja endise siseministri Päivi Räsäneni suhtes uurimine seoses 15 aastat tagasi – aastal 2004 – avaldatud kirjutisega "Ta lõi nemad meheks ja naiseks".

"On määrav, kas ollakse sama meelt ja mis kontekstis tekste tsiteeritakse. Näiteks Räsänen tsiteerib oma pamfletis Paulus, kes nimetab homoseksuaale rüvedaiks ja ütleb, et nad tuleks tappa," rääkis peaprokurör Helsingin Sanomatele.

"Piisab vaid arusaamisest, et tekst on solvav," lisas Toiviainen.

Apostel Paulus kirjutab kirjas roomlastele 1. peatükis järgmist:

24 Seepärast ongi Jumal andnud nemad nende südame himudes rüvedusse, et nad oma ihu ise häbistaksid.
25 Nad on Jumala tõe vahetanud vale vastu ning austanud ja teeninud loodut Looja asemel, kes olgu kiidetud igavesti. Aamen.
26 Seepärast on Jumal nad andnud häbitute kirgede kätte: nende naised on ju vahetanud loomuliku vahekorra loomuvastasega,
27 nõndasamuti ka mehed, loobudes loomulikust vahekorrast naisega, on oma tungis süttinud üksteise vastu - mees on teinud mehega nurjatust - ja on seega iseenestes saanud kätte paratamatu palga oma eksimuse eest.
28 Ja nii nagu nad ei ole hoolinud Jumala tunnetusest, nõnda on Jumal nad andnud kõlbmatu mõtteviisi kätte, tegema seda, mis on väär;
29 nad on tulvil igasugust ülekohut, kurjust, ahnust ja tigedust, täis kadedust, tapmist, riidu, kavalust, kiuslikkust, nad on keelekandjad,
30 laimajad, Jumala vihkajad, julmurid, ülbed, kelkijad, halva peale leidlikud, vanematele sõnakuulmatud,
31 mõistmatud, truudusetud, leppimatud, halastamatud,
32 kes küll teavad Jumala käsku - et need, kes selliseid asju teevad, on surma väärt -, kuid ei tee seda mitte üksnes ise, vaid tunnevad head meelt neist, kes nii teevad.

Loe lähemalt siit.

Pildil: kooseluseaduse vastane meeleavaldus Toompeal 2014. aastal (Veiko Vihuri foto)