MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud küsitlusest selgub, et 59 protsendi inimeste arvates tuleks abielu põhiseaduses sõnastada kui ühe naise ja ühe mehe vaheline liit, seda ei toeta 33 protsenti küsitletutest, vahendab portaal Objektiiv.

Keskerakonna, EKRE ja Isamaa koalitsioonilepingus on kirjas, et 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste ajal viiakse läbi rahvahääletus ettepaneku kohta täiendada põhiseadust määratledes abielu mehe ja naise vahelise liiduna.

Sellest tulenevalt küsiti inimestelt: "Kas Teie arvates tuleks põhiseadust täiendada nii, et abielu sõnastataks kui ainult ühe naise ja ühe mehe vaheline liit?" 59 protsenti küsitletutest vastas "jah" või "pigem jah", 33 protsenti "pigem ei" või "ei" ning kaheksa protsenti "ei oska öelda".

Küsitluse viis 500 inimese seas läbi Norstat Eesti AS. Kiirküsitlus viidi läbi 10.–13. jaanuarini 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja sellele osales kokku 500 vastajat. Statistiline viga on antud valimi puhul +/- 4,4%. Norstati kiirküsitlus on esinduslik veebiküsitlus, mis viiakse läbi mõne päeva jooksul ning see selgitab välja avaliku arvamuse hetkeseisu päevakajalistes küsimustes minimaalse ajaga.

Sama küsimus esitati Ühiskonnauuringute Instituudi poolt 2018. aasta aprilli lõpus ja mai alguses. Küsitluse viis siis läbi Turu-uuringute AS 1040 inimese seas. Siis jagunesid vastused järgmiselt: 65 protsenti vastas "jah" või "pigem jah", 29 protsenti vastas "pigem ei" või "ei" ning kuus protsenti "ei oska öelda".

Põhiseaduse täiendamise mõttele jagub toetust ka kirikuringkondades.

24. aprillil 2018 võttis Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kirikukogu vastu otsuse: "Toetada Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamist sättega, mis sõnastab abielu ainult ühe mehe ja ühe naise vahelise liiduna".

Foto: Tumi-1983, Wikimedia Commons